Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IGK.271.35.2022 IGK.271.35.2022 - zakup materiałów biurowych

Filip Mędrzycki
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Department: IGK
Deadlines:
Published : 27-10-2022 15:19:00
Placing offers : 14-11-2022 10:00:00
Offers opening : 14-11-2022 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


W związku z wejściem w życie w dniu 16 kwietnia 2022 r. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) wprowadzony został obowiązek wykluczenia z postępowania: 

wykonawców i uczestników postępowań i konkursów figurujących na listach sankcyjnych Unii Europejskiej, przyjętych wobec Rosji i Białorusi; 

wykonawców i uczestników postępowań i konkursów figurujących na krajowej liście sankcyjnej, prowadzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji; 

wykonawców i uczestników postępowań i konkursów, których beneficjentem rzeczywistym jest osoba figurująca na jednej z ww. list sankcyjnych; 

wykonawców i uczestników postępowań i konkursów, których jednostką dominującą jest podmiot figurujący na jednej z ww. list sankcyjnych.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 44-732-18-24  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
FORMULARZ OFERTOWY.docx docx 33.36 2022-10-27 15:19:00 Proceeding
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.docx docx 15.93 2022-10-27 15:19:00 Proceeding
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.doc doc 54.5 2022-10-27 15:19:00 Proceeding
zapytanie ofertowe ART BIUROWE.pdf pdf 1144.18 2022-10-27 15:19:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK ART BIUROWE.pdf pdf 274.97 2022-10-27 15:19:00 Proceeding
projekt umowy ART BIUROWE.pdf pdf 2485.64 2022-10-27 15:19:00 Proceeding

Announcements

2022-11-21 15:06 Filip Mędrzycki Piotrków Trybunalski, 21.11.2022 r.
IGK.271.35.2022

Informacja o wyniku postępowania o wartości nie przekraczającej równowartości
kwoty 130 000,00 zł na:
Zakup materiałów biurowych.

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Referat Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska informuje, że w wyniku postępowania,
o którym mowa na wstępie, wybrano ofertę z najniższą ceną złożoną
przez: „CORRECT E MIKAS J MIKAS SPÓŁKA JAWNA, ul. Lawendowa 12/14, 98-220 Zduńska Wola
za cenę 4 316.17 zł gross – za całość zamówienia.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Zastępca Kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Elżbieta Mościńska

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 artykuły biurowe i papiernicze zgodnie z projektem umowy 1 pc. Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300, Piotrków Trybunalski
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6920 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - zgodnie z projektem umowy (0)
3 Termin realizacji - zgodnie z projektem umowy (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 333