Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00413062/01 „Budowa toalety publicznej przy ul. Kapłańskiej w Szamotułach” (nr wew. WI.271.27.2022)

Deadlines:
Published : 27-10-2022 12:47:00
Placing offers : 14-11-2022 09:00:00
Offers opening : 14-11-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
TOALETA PARK_ZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf pdf 3897.58 2022-10-27 12:47:00 Proceeding
SWZ- Toaleta publiczna, ul. Kapłańska-sig.pdf pdf 1021.61 2022-10-27 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Projektowane postanowienia umowy - Toaleta publiczna, ul. Kapłańska.docx docx 84.16 2022-10-27 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz osób - Toaleta publiczna, ul. Kapłańska.docx docx 63.66 2022-10-27 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - RODO - Toaleta publiczna, ul. Kapłańska.docx docx 64.62 2022-10-27 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Wykaz robót - Toaleta publiczna, ul. Kapłańska.docx docx 63.05 2022-10-27 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Toaleta publiczna, ul. Kapłańska.docx docx 66.25 2022-10-27 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegajacych się - Toaleta publiczna, ul. Kapłańska.docx docx 64.34 2022-10-27 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 2 -Oświadczenie dot. podstaw wyklucznia i spełniania warunków-Toaleta publiczna, ul. Kapłańska.docx docx 60.92 2022-10-27 12:47:00 Proceeding
TOALETA PARK_elewacje.pdf pdf 144.61 2022-10-27 12:47:00 Proceeding
TOALETA PARK_plansza wymiarowa.pdf pdf 3890.8 2022-10-27 12:47:00 Proceeding
TOALETA PARK_PRZEKRÓJ.pdf pdf 147.91 2022-10-27 12:47:00 Proceeding
TOALETA PARK_rzut dachu.pdf pdf 134.33 2022-10-27 12:47:00 Proceeding
TOALETA PARK_rzut.pdf pdf 146.76 2022-10-27 12:47:00 Proceeding
OPIS_BUDOWLANY_toaleta_numeracja.pdf.pdf pdf 1250.7 2022-10-27 12:47:00 Proceeding
specyfikacja.pdf pdf 57.45 2022-10-27 12:47:00 Proceeding
Toaleta publiczna przedmiar robót.pdf pdf 18.19 2022-10-27 12:47:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu-Toaleta publiczna, ul. Kapłańska-sig.pdf pdf 362.99 2022-10-27 12:47:15 Proceeding
Wyjaśnienia SWZ- toaleta publiczna-sig.pdf pdf 596.01 2022-11-09 15:24:07 Public message
Protokół z otwarcia ofert - Toaleta, Kapłańska.docx docx 31.92 2022-11-14 16:01:50 Public message
Wyniki Ogłoszenie - Toaleta publiczna, ul. Kapłańska-sig.pdf pdf 520.05 2022-12-02 13:18:29 Public message

Announcements

2022-12-02 13:18 Paweł Gładysiak Szanowni Państwo,
w załączeniiu wyniki postępowania.

Wyniki Ogłoszenie - [...].pdf

2022-11-14 16:01 Paweł Gładysiak Szanowni Państwo,
w załączeniu protokół z otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia [...].docx

2022-11-14 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 330.000,00 zł brutto
2022-11-09 15:24 Paweł Gładysiak W załączeniu wyjaśnienia treści SWZ.

Wyjaśnienia SWZ- toa [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 658