Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.70.2022 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie Gminy Czersk

Wioletta Rostankowska
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 27-10-2022 10:58:00
Placing offers : 15-11-2022 09:00:00
Offers opening : 15-11-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 154.23 2022-10-27 10:58:00 Proceeding
SWZ.docx docx 248.63 2022-10-27 10:58:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 5358.96 2022-10-27 10:58:00 Proceeding
zmiana SWZ-03.11..pdf pdf 65.6 2022-11-03 09:25:52 Public message
zmiana_SWZ-03.11.docx docx 245.86 2022-11-03 09:25:52 Public message
ogloszenie_o_zmianie-03.11..pdf pdf 36.4 2022-11-03 09:25:52 Public message
Załącznik nr 1- Formularz Ofertowy_zmieniony-04.11..docx docx 111.37 2022-11-04 12:59:16 Public message
zmiana_SWZ-04.11.docx docx 245.6 2022-11-04 12:59:16 Public message
zmiana_SWZ-04.11.pdf pdf 58.63 2022-11-04 12:59:16 Public message
informacja.docx docx 627.5 2022-11-15 15:21:10 Public message
informacja.pdf pdf 124.56 2022-11-15 15:21:10 Public message
unieważnienie-cz.1.docx docx 622 2022-11-15 15:22:24 Public message
unieważnienie-cz.1.pdf pdf 57.2 2022-11-15 15:22:24 Public message

Announcements

2022-11-15 15:22 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie części 1.

unieważnienie-cz.1.d [...].docx

unieważnienie-cz.1.p [...].pdf

2022-11-15 15:21 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja o złożonych ofertach.

informacja.docx

informacja.pdf

2022-11-15 09:00 Buyer message Na I część zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 379 800,00 zł na okres 01.01.2023 r. – 31.12.2025 r., w tym zamówienie podstawowe 334 500,00 zł, a zamówienie opcyjnie (20%) 45 300,00 zł.
Na II część zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 101 250,00 zł na okres 01.01.2023 r. – 31.12.2025 r., w tym zamówienie podstawowe 81 000,00 zł, a zamówienie opcyjnie (25%) 20 250,00 zł.
Na III część zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 15 000,00 zł na okres 01.01.2023 r. – 31.12.2025 r.
2022-11-04 12:59 Wioletta Rostankowska W załączeniu zmiana SWZ z dnia 04.11.2022 r. UWAGA. zmieniony załącznik nr 1 do SWZ- FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1- Form [...].docx

zmiana_SWZ-04.11.doc [...].docx

zmiana_SWZ-04.11.pdf

2022-11-03 09:25 Wioletta Rostankowska W załączeniu pismo - zmiana SWZ oraz zmienione ogłoszenie o zamówieniu.
UWAGA. Przedłużono termin składania ofert do 15.11.2022 godz. 9:00.

zmiana SWZ-03.11..pd [...].pdf

zmiana_SWZ-03.11.doc [...].docx

ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 446