Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.02.2022 Sukcesywna dostawa soli drogowej na potrzeby własne MPGK Sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy-Zdroju, w sezonie zimowym 2022/2023 r.

Deadlines:
Published : 18-10-2022 14:30:00
Placing offers : 26-10-2022 10:00:00
Offers opening : 26-10-2022 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2022_BZP 00398069_01 z dnia 18.10.2022r..pdf pdf 129.06 2022-10-18 14:30:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1486.45 2022-10-18 14:30:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Wzór formularza oferty.docx docx 52.99 2022-10-18 14:30:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 19.86 2022-10-18 14:30:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia.docx docx 14.45 2022-10-18 14:30:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Wzór zobowiązania podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.docx docx 16.32 2022-10-18 14:30:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wzór wykazu dostaw.docx docx 14.58 2022-10-18 14:30:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.docx docx 25.81 2022-10-18 14:30:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 18.78 2022-10-18 14:30:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1145 2022-10-26 14:45:13 Public message
17.11.2022r. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 1177.64 2022-11-17 15:50:28 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022_BZP 00485222.pdf pdf 64.62 2022-12-08 15:03:06 Public message
Informacja o kwocie, jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia .pdf pdf 1130.94 2022-10-26 10:00:00 Public message

Announcements

2022-12-08 15:03 Artur Repel Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-11-17 15:50 Artur Repel Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

17.11.2022r. informa [...].pdf

2022-10-26 14:45 Artur Repel Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-26 10:00 Buyer message Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie, [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 394