Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: G.6130.40.2022 Zagospodarowanie terenów zielonych w ramach zadania „Wspólnie z naturą w Łapach – adaptacja do zmian klimatu”

Izabella Marta Chwaszczewska
Gmina Łapy
Deadlines:
Published : 25-10-2022 09:15:00
Placing offers : 25-11-2022 14:00:00
Offers opening : 25-11-2022 14:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS206-588120-pl.pdf pdf 103.49 2022-10-25 09:15:00 Proceeding
SWZ 18.10.2022.pdf pdf 646.52 2022-10-25 09:15:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.zip zip 31404.41 2022-10-25 09:15:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - projektowe postanowienia umowe.docx docx 104.73 2022-10-25 09:15:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz oferty(5).doc doc 112 2022-10-25 09:15:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ-JEDZ.zip zip 76.9 2022-10-25 09:15:00 Proceeding
Załącznik nr 4a do SWZ - wzór oświadczenie o braku podsraw wykluczenia 5K Wykonawcy (2).docx docx 83.75 2022-10-25 09:15:00 Proceeding
Załącznik nr 4b do SWZ - wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia 5Kpodmiotu udostępniajacego zasoby.docx docx 77.9 2022-10-25 09:15:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.docx docx 75.02 2022-10-25 09:15:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - wzór oświadczenia o aktualności informacji (1).docx docx 74.54 2022-10-25 09:15:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania.doc doc 89 2022-10-25 09:15:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - wykaz usług.doc doc 91.5 2022-10-25 09:15:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do umowy.docx docx 14.39 2022-11-03 18:12:24 Public message
pytania i odpowiedzi nr 1-podpisane.pdf pdf 223.34 2022-11-04 16:47:06 Public message
Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia.pdf pdf 63.94 2022-11-08 20:03:22 Public message
przedmiar1.pdf pdf 2668.96 2022-11-16 09:41:45 Public message
przedmiar2.pdf pdf 7537.98 2022-11-16 09:41:45 Public message
Informacja o zmianie terminu.pdf pdf 297.36 2022-11-16 12:28:34 Public message
pytania i odpowiedzi nr 2.pdf pdf 244.45 2022-11-18 14:29:56 Public message
Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia II.pdf pdf 64.16 2022-11-21 16:28:54 Public message
Informacja z otwarcia ofert 25.11.2022.pdf pdf 232 2022-11-25 15:49:17 Public message

Announcements

2022-11-25 15:49 Izabella Marta Chwaszczewska Zamawiający zamieszcza Informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-25 14:00 Buyer message Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 2 037 621,62 zł
2022-11-21 16:28 Izabella Marta Chwaszczewska Zamawiający zamieszcza Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-11-18 14:29 Izabella Marta Chwaszczewska Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu.

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-11-16 12:28 Izabella Marta Chwaszczewska Zamawiający zamieszcza Informację o zmianie terminu składania ofert

Informacja o zmianie [...].pdf

2022-11-16 09:41 Izabella Marta Chwaszczewska Zamawiający zamieszcza brakujące przedmiary

przedmiar1.pdf

przedmiar2.pdf

2022-11-08 20:03 Izabella Marta Chwaszczewska Zamawiający zamieszcza Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-11-04 16:47 Izabella Marta Chwaszczewska Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do przedmiotowego postępowania

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-11-03 18:12 Izabella Marta Chwaszczewska Zamawiający dołącza do dokumentów zamówienia brakujący Załącznik nr 4 do Umowy

Załącznik nr 4 do um [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 992