Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FSM-2022-09-01 dostawa, przeprowadzenie prac instalacyjnych oraz szkoleń z obsługi wielowarstwowego tomografu komputerowego do Żytomierskiego Szpitala Obwodowego im. O.F. Horbaczewskiego na Ukrainie.

Deadlines:
Published : 14-10-2022 23:57:00
Placing offers : 07-11-2022 12:00:00
Offers opening : 07-11-2022 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Pragniemy poinformować o postępowaniu prowadzonym przez Fundację Solidarności Międzynarodowej w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji (w załączeniu "Procedura zamówień w FSM na rzecz Ukrainy w sytuacji nadzwyczajnej").

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Dostawa, przeprowadzenie prac instalacyjnych oraz szkoleń z obsługi wielowarstwowego tomografu komputerowego do Żytomierskiego Szpitala Obwodowego im. O.F. Horbaczewskiego na Ukrainie. 

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"   

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Procedura zamówień w FSM na rzecz Ukrainy w sytuacji nadzwyczajnej.pdf pdf 852.69 2022-10-14 23:57:00 Proceeding
FSM-2022-09-1 Formularz Ofertowy.pdf pdf 252.22 2022-10-14 23:57:00 Proceeding
FSM-2022-09-01_załącznik nr 1_specyfikacja techniczna (1).docx docx 61.04 2022-10-14 23:57:00 Proceeding
FSM-2022-09-01_Zapytanie Ofertowe (3).pdf pdf 202.39 2022-10-28 15:21:36 Proceeding
Wzór umowy.pdf pdf 252.83 2022-10-28 15:21:40 Proceeding
FSM-2022-09-01_Zapytanie Ofertowe (3).pdf pdf 202.39 2022-10-28 15:28:34 Public message
Wzór umowy.pdf pdf 252.83 2022-10-28 15:28:34 Public message
FSM-2022-09-01_Informacja z otwarcia ofert (1).pdf pdf 137.31 2022-11-07 14:00:24 Public message
FSM-2022-09-01 Protokol Ocena Ofert - podpisane.pdf pdf 540.13 2022-11-16 16:48:03 Public message
zal. nr 1 tomograf-punktacja_jakosciowa_(1).pdf pdf 22.69 2022-11-16 16:48:03 Public message

Announcements

2022-11-16 16:48 Przetargi FSM Szanowni Państwo,

W załączeniu znajdą Państwo protokół z prac Komisji Przetargowej.

Z wyrazami szacunku,

Fundacja Solidarności Międzynarodowej

FSM-2022-09-01 Proto [...].pdf

zal. nr 1 tomograf-p [...].pdf

2022-11-07 14:00 Przetargi FSM Szanowni Państwo,

W załączeniu znajdą Państwo informacje z otwarcia ofert.

Z wyrazami szacunku,
Fundacja Solidarności Międzynarodowej

FSM-2022-09-01_Infor [...].pdf

2022-10-28 15:28 Przetargi FSM Szanowni Państwo,

Pragniemy Państwa poinformować, że do dokumentacji postępowania został dołączony wzór umowy.

Zmianie uległy również warunki płatności w Zapytaniu Ofertowym "...Wykonawca wystawi Fakturę Końcową w terminie do 3 dni roboczych po podpisaniu Umowy z terminami płatności: 65% w ciągu 10 dni od daty wystawienia faktury oraz 35% w ciągu 10 dni od wykonania Przedmiotu Umowy."

Zamawiający dopuszcił również realizację płatności zamówienia w euro.

W celu umożliwienia wszystkim oferentom zapoznania się ze zmianami w dokumentacji termin składania ofert został wydłużony do 7.11.2022 do godz. 12:00.

Z wyrazami szacunku,
Fundacja Solidarności Międzynarodowej

FSM-2022-09-01_Zapyt [...].pdf

Wzór umowy.pdf

2022-10-28 13:58 Przetargi FSM Szanowni Państwo,


W ramach doprecyzowania informacji podanej w komunikacie publicznym z dnia 28.10.2022 pragniemy poinformować, że Zamawiający dopuści do oceny system posiadający rozwiązanie umożliwiające ocenę guzków w płucach umożliwiające automatyczne rozróżnianie typu guzka (lity, nielity, częściowo lity) z automatycznym obliczaniem objętości części litej i nielitej oraz umożliwia porównanie guzków w czasie; jako rozwiązanie równoważne do opisanego w punkcie 89 rozwiązania do raportowania zgodnie z kryteriami Lung-RADS.

Z wyrazami szacunku,
Fundacja Solidarności Międzynarodowej
2022-10-27 12:39 Przetargi FSM Szanowni Państwo,

1. Informujemy, że Zamawiający dopuści do oceny system posiadający stół o maksymalnym obciążeniu stołu równym 306 kg przy precyzji pozycjonowania ± 0,25 mm dla obciążenia do 227 kg, a powyżej tego obciążenia
mający precyzję pozycjonowania ± 0,5 mm.
2. Zamawiający dopuści do oceny system posiadający opisane w pytaniu rozwiązanie umożliwiające ocenę guzków w płucach równoważne do opisanego w punkcie 89 rozwiązania do raportowania zgodnie z kryteriami Lung-RADS

Z wyrazami szacunku,
Fundacja Solidarności Międzynarodowej
2022-10-23 14:52 Przetargi FSM Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że Zamawiający dopuści do oceny tomograf komputerowy, w którym jest
możliwe fizyczne pochylanie gantry w zakresie ± 28 (pkt 26 w załączniku nr 1).

Z wyrazami szacunku,
Fundacja Solidarności Międzynarodowej

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 tomograf komputerowy opis ceny - zob. paragraf 3 Zapytania 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7076 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 85% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Zamawiający dokona przedpłaty 50% ceny w ciągu 10 dni roboczych od podpisania umowy kupna/sprzedaży; a pozostałe 50% ceny w ciągu 10 dni od dostawy towaru, przeprowadzenia prac instalacyjnych i otrzymania faktury końcowej. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Oczekiwany termin dostawy i przeprowadzenia prac instalacyjncych (z wyłączeniem okresu przeprowadzania prac adaptacyjnych) od podpisania umowy kupna-sprzedaży. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Cena powinna obejmować wszystkie koszty ponoszone przez Zamawiającego w ramach świadczonej przez Wykonawcę usługi (w tym podatek VAT, koszty towaru, koszty dowozu do szpitala w Żytomierzu i inne koszty wyszczególnione w dokumentacji postępowania) Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Jakość 15% zob. §11. Kryteria oceny ofert (0)
6 Formularz Ofertowy - Ofertę proszę przygotować na załączonym formularzu oraz podpisać zgodnie z wymogami par.8.3. Zapytania Ofertowego Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1079