Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/S-199-562282 Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Szkół Podstawowych i Przedszkola nr 8 Gminy Miejskiej Tczew.

Deadlines:
Published : 14-10-2022 12:17:00
Placing offers : 14-11-2022 08:30:00
Offers opening : 14-11-2022 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 312.45 2022-10-14 12:17:00 Proceeding
2. SWZ- żywność.pdf pdf 415.03 2022-10-14 12:17:00 Proceeding
3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 25.78 2022-10-14 12:17:00 Proceeding
4. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy.xlsx xlsx 414.29 2022-10-14 12:17:00 Proceeding
5. Załącznik nr 3 - espd-request (1).zip zip 78.96 2022-10-14 12:17:00 Proceeding
6. Załącznik nr 4 - informacja o grupie kapitałowej.docx docx 14.89 2022-10-14 12:17:00 Proceeding
7. Załącznik nr 5 - oświadczenie o aktualności informacji.docx docx 15.23 2022-10-14 12:17:00 Proceeding
8. Załącznik nr 6 - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 137.95 2022-10-14 12:17:00 Proceeding
9. Załącznik nr 7- Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 24.39 2022-10-14 12:17:00 Proceeding
10. Załącznik nr 8 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się.docx docx 15.52 2022-10-14 12:17:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 170.5 2022-11-14 13:20:48 Public message
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 162.71 2022-11-14 15:04:26 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.pdf pdf 199.59 2022-11-30 14:31:08 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 400.37 2023-01-23 09:11:01 Public message

Announcements

2023-01-23 09:11 Dorota Kwiatkowska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-11-30 14:31 Dorota Kwiatkowska Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-11-14 15:04 Dorota Kwiatkowska Unieważnienie postępowania.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2022-11-14 13:20 Dorota Kwiatkowska Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-14 12:17 Dorota Kwiatkowska The message was withdrawn by the Buyer.
2022-11-14 08:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć 1 551 789,55 zł na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, w tym na części:
1 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 209 876,20 zł
2 Drób i podroby 162 057,80 zł
3 Pozostałe produkty mięsne 22 941,45 zł
4 Produkty mleczarskie 119 603,65 zł
5 Artykuły spożywcze 317 049,45 zł
6 Artykuły mrożone 115 061,80 zł
7 Jabłka 21 105,00 zł
8 Ziemniaki 30 575,00 zł
9 Warzywa i owoce 99 161,55 zł
10 Owoce tropikalne, warzywa i owoce przetworzone i zakonserwowane 168 878,00 zł
11 Jaja 8 715,00 zł
12 Artykuły piekarnicze 53 531,45 zł
13 Wyroby garmażeryjne gotowe mączne, chłodzone 90 236,20 zł
14 Ryby świeże 132 997,00 zł
łącznie 1 551 789,55 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 629