Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Z/OL/12/22 Dostawa odczynników laboratoryjnych dla pracowni biochemii, analityki, hematologii, serologii i bakteriologii dla potrzeb SP ZOZ w Węgrowie

Deadlines:
Published : 07-10-2022 12:11:00
Placing offers : 18-10-2022 10:00:00
Offers opening : 18-10-2022 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Do oferty należy załączyć dokumenty i oświadczenia wymienione w Części III Zaproszenia do złożenia oferty cenowej


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.docx.pdf pdf 237.77 2022-10-07 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 193.74 2022-10-07 12:11:03 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy.xlsx xlsx 79.62 2022-10-07 12:11:03 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o posiadaniu dokumentów potwierdzających podstawę dopuszczenia do obrotu.docx docx 192.26 2022-10-07 12:11:03 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy art 7.docx docx 193.52 2022-10-07 12:11:03 Proceeding
Załącznik nr 5 - Projekt umowy.docx docx 203.96 2022-10-07 12:11:04 Proceeding
Pytania i odpowiedzi z dnia 13.10.2022 r..docx docx 194.38 2022-10-13 13:39:27 Public message
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy zmodyfikowany 13.10.2022 r..xlsx xlsx 79.85 2022-10-13 13:39:27 Public message
Pytania i odpowiedzi z dnia 14.10.2022 r..docx docx 190.59 2022-10-14 11:16:00 Public message
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy zmodyfikowany 14.10.2022 r..xlsx xlsx 79.95 2022-10-14 11:16:00 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 146.76 2022-10-18 12:33:00 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 197.39 2022-11-04 10:12:01 Public message

Announcements

2022-11-04 10:12 Zamówienia Publiczne W załączeniu Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2022-10-18 12:33 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja z otwarcia ofert

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2022-10-18 12:24 Zamówienia Publiczne The message was withdrawn by the Buyer.
2022-10-14 11:16 Zamówienia Publiczne W załączeniu odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Pytania i odpowiedzi [...].docx

Załącznik nr 2 - For [...].xlsx

2022-10-13 13:39 Zamówienia Publiczne W załączeniu odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Pytania i odpowiedzi [...].docx

Załącznik nr 2 - For [...].xlsx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Odczynniki laboratoryjne zgodnie z Formularzem ofertowym 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7747 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 516