Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/2730/22 Zakup i dostawa leków 2

Deadlines:
Published : 07-10-2022 09:41:00
Placing offers : 07-11-2022 10:00:00
Offers opening : 07-11-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ leki 2 03.10.2022.docx docx 143.16 2022-10-07 09:41:00 Proceeding
JEDZ.7z 7z 83.92 2022-10-07 09:41:00 Proceeding
2022-OJS194-546624-pl ogłoszenie o zamówieniu leki 2.pdf pdf 740.3 2022-10-07 09:41:00 Proceeding
formularze cenowe leki 2_03.10.22_51 pakietów.xls xls 301 2022-10-07 09:41:00 Proceeding
zal.nr10a.wzor.umowy.dzierzawy.30.10.22.doc doc 71 2022-10-07 09:41:00 Proceeding
2022-OJS197-559357-pl zmiana ogłoszenia leki 2.pdf pdf 64.8 2022-10-12 09:13:47 Public message
Pakiet 8 i 28 po zmianach 24.10.22.xlsx xlsx 36.24 2022-10-24 13:18:35 Public message
zmiana SWZ pakiet 8 i 28 leki 2 - 24.10.22 firmowka.docx docx 116.39 2022-10-24 13:18:35 Public message
zmiana SWZ pakiet 8 i 28 leki 2 - 24.10.22 firmowka.docx docx 116.86 2022-10-24 13:28:48 Public message
uniewaznienie postępowania Pakiet 32 31.10.2022.docx docx 113.52 2022-10-31 12:23:35 Public message
pyt i odp zmiana SWZ leki 2 - 31.10.22.docx docx 134.66 2022-10-31 12:23:35 Public message
inf z otwarcia ofert leki 2.docx docx 2439.8 2022-11-07 13:54:57 Public message
inf o wyniku postępowania wszystkie pakiety 16.12.22 p.pdf pdf 815.61 2022-12-16 12:05:28 Public message

Announcements

2022-12-16 12:05 Katarzyna Okoń Informacja dotycząca wyniku postępowania Zakup i dostawa leków 2 (wybór oferty najkorzystniejszej, odrzucenie ofert, unieważnienie)

inf o wyniku postępo [...].pdf

2022-11-07 13:54 Katarzyna Okoń Informacja z otwarcia ofert

inf z otwarcia ofert [...].docx

2022-11-07 10:00 Buyer message Kwota jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w zł:
Pakiet 1 - 26669, Pakiet 2 - 156817, Pakiet 3 - 1654, Pakiet 4 - 128812, Pakiet 5 - 1690, Pakiet 6 - 490, Pakiet 7 - 3732, Pakiet 8 - 162095, Pakiet 9 - 293259, Pakiet 10 - 29647, Pakiet 11 - 355, Pakiet 12 - 352, Pakiet 13 - 695, Pakiet 14 - 7458, Pakiet 15 - 36649, Pakiet 16 - 1285, Pakiet 17 - 21054, Pakiet 18 - 125665, Pakiet 19 - 8632, Pakiet 20 - 23016, Pakiet 21 - 7838, Pakiet 22 - 6732, Pakiet 23 - 10277, Pakiet 24 - 1198, Pakiet 25 - 968, Pakiet 26 - 13722, Pakiet 27 - 2572, Pakiet 28 - 77202, Pakiet 29 - 187, Pakiet 30 - 94, Pakiet 31 - 177915, Pakiet 32 - 6348, Pakiet 33 - 46219, Pakiet 34 - 1099, Pakiet 35 - 6321,Pakiet 36 - 1851, Pakiet 37 - 2173, Pakiet 38 - 26472, Pakiet 39 - 2549, Pakiet 40 - 57, Pakiet 41 - 153404, Pakiet 42 - 7263, Pakiet 43 - 5823, Pakiet 44 - 10241, Pakiet 45 - 1236, Pakiet 46 - 2138, Pakiet 47 - 838, Pakiet 48 - 6281, Pakiet 49 - 6801, Pakiet 50 - 66, Pakiet 51 - 4104.
2022-10-31 12:23 Katarzyna Okoń W załączeniu pismo dotyczące unieważnienia postępowania w zakresie Pakietu 32 oraz pytania wraz z odpowiedziami i zmianą treści SWZ.

uniewaznienie postęp [...].docx

pyt i odp zmiana SWZ [...].docx

2022-10-24 13:28 Katarzyna Okoń W załączeniu informacja o zmianie treści SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w Pakietu 8 oraz Pakietu 28 pismo - opis zmian.

zmiana SWZ pakiet 8 [...].docx

2022-10-24 13:18 Katarzyna Okoń W załączeniu informacja o zmianie treści SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w Pakietu 8 oraz Pakietu 28 wraz z formularzami z naniesionymi poprawkami.

Pakiet 8 i 28 po zmi [...].xlsx

zmiana SWZ pakiet 8 [...].docx

2022-10-12 09:13 Katarzyna Okoń w załączeniu ogłoszenie - sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu Zakup i dostawa leków 2

2022-OJS197-559357-p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1414