Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.TP.271.13.2022 „Dostawa 43 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem” w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”

Magdalena Karaś-Sadowska
Gmina Kikół
Deadlines:
Published : 05-10-2022 14:59:00
Placing offers : 13-10-2022 09:00:00
Offers opening : 13-10-2022 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 432.36 2022-10-05 14:59:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 128.31 2022-10-05 14:59:00 Proceeding
Załącznik nr 1A - Szczególowy Opis Przedmiotu Zamówienia poprawiony.docx docx 25.77 2022-10-05 14:59:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 38.56 2022-10-05 14:59:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 26.57 2022-10-05 14:59:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Zobowiązanie innego podmiotu.docx docx 30.4 2022-10-05 14:59:00 Proceeding
Załacznik nr 4 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 27.35 2022-10-05 14:59:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wzór umowy.docx docx 68.53 2022-10-05 14:59:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Oswiadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 30.37 2022-10-05 14:59:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Oświadczeni dotyczące przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę.docx docx 15.98 2022-10-05 14:59:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania Wykonawców.pdf pdf 169.13 2022-10-06 13:58:51 Public message
Odpowiedzi na pytania Wykonawców II.pdf pdf 168.36 2022-10-10 11:21:42 Public message
Odpowiedzi na pytania Wykonawców III.pdf pdf 168.37 2022-10-10 11:21:42 Public message
Odpowiedzi na pytania Wykonawców IV.pdf pdf 170.2 2022-10-10 11:21:42 Public message
Odpowiedzi na pytania Wykonawców V.pdf pdf 170.2 2022-10-10 11:21:42 Public message
Odpowiedzi na pytania Wykonawców VI.pdf pdf 230.33 2022-10-10 11:21:42 Public message
Odpowiedzi na pytania Wykonawców VII.pdf pdf 169.24 2022-10-11 14:04:11 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 163.42 2022-10-13 14:51:09 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 206.64 2022-10-28 14:34:19 Public message

Announcements

2022-10-28 14:34 Iwona Boguska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-10-13 14:51 Magdalena Karaś-Sadowska Zamawiający załącza informacje z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-13 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 137 600 PLN brutto.
2022-10-11 14:04 Iwona Boguska Odpowiedzi na pytania Wykonawcy

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-10-10 11:21 Iwona Boguska Odpowiedzi na pytania Wykonawcy

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-10-06 13:58 Magdalena Karaś-Sadowska Odpowiedzi na pytania Wykonawcy.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 421