Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WGK.271.9.2022 Miasto Łomża. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Anna Biała
Miasto Łomża
Deadlines:
Published : 27-09-2022 12:41:00
Placing offers : 04-11-2022 09:00:00
Offers opening : 04-11-2022 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS186-525893-pl.pdf pdf 170.5 2022-09-27 12:41:00 Proceeding
SWZ Dostawa Energii elektrycznej.pdf pdf 860.24 2022-09-27 12:41:00 Proceeding
Zal_1a_Wykaz_PPE.xlsx xlsx 36.72 2022-09-27 12:41:00 Proceeding
Zal_1b_Wykaz_PPE.xlsx xlsx 37.51 2022-09-27 12:41:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_Oferty.docx docx 45.96 2022-09-27 12:41:00 Proceeding
Zal_3_JEDZ.docx docx 52.74 2022-09-27 12:41:00 Proceeding
Zal_3a_Oswiadczenie_wykluczenie.doc doc 51 2022-09-27 12:41:00 Proceeding
Zal_3b_Oswiadczenie_podmiot_udostepniajacy.doc doc 43 2022-09-27 12:41:00 Proceeding
Zal_4_Wykaz_dostaw.docx docx 31.33 2022-09-27 12:41:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.docx docx 21.34 2022-09-27 12:41:00 Proceeding
Zal_6_Oswiadczenie_aktualnosc.docx docx 29.06 2022-09-27 12:41:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie.docx docx 28.14 2022-09-27 12:41:00 Proceeding
Zal_8_Projektowane_postanowienia_umowy.pdf pdf 801.1 2022-09-27 12:41:00 Proceeding
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ.pdf pdf 1043.14 2022-10-11 10:05:27 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ_edytowalne.pdf pdf 274.8 2022-10-11 10:05:27 Public message
Zal_1 do wyjaśnień treści SWZ - zał. nr 8_ do SWZ wzór umowy_aktualizacja.pdf pdf 801.01 2022-10-11 10:05:27 Public message
Ogłoszenie o zmianie 2022-OJS204-579811-pl.pdf pdf 69.69 2022-10-21 09:17:33 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ.pdf pdf 393.66 2022-10-21 09:17:33 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ_edytowalne.docx docx 18.86 2022-10-21 09:17:33 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.docx docx 25.17 2022-11-08 08:59:15 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 169.1 2022-11-08 08:59:15 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania 2023-OJS030-087411-pl.pdf pdf 136.84 2023-02-10 14:08:31 Public message

Announcements

2023-02-10 14:08 Anna Biała W załączeniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania pn.: „Miasto Łomża. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.” Część 1: „Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów” i Część 2: „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego” znak sprawy: WGK.271.9.2022.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-11-08 08:59 Anna Biała W załączeniu Zamawiający zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania pn.: „Miasto Łomża. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.” Część 1: „Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów” i Część 2: „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego” znak sprawy: WGK.271.9.2022.

Informacja o unieważ [...].docx

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-11-04 09:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia to: 5 769 646,34 PLN brutto, w tym:
a) Część I 3 289 621,01 PLN (brutto),
b) Część II 2 480 025,33 PLN (brutto).
2022-10-21 09:17 Anna Biała W załączeniu Zamawiający zamieszcza wyjaśnienie i zmianę treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Miasto Łomża. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.” nr sprawy: WGK.271.9.2022.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Wyjaśnienia i zmiana [...].docx

2022-10-11 10:05 Anna Biała W załączeniu Zamawiający zamieszcza wyjaśnienie i zmianę treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Miasto Łomża. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.” nr sprawy: WGK.271.9.2022.

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Zal_1 do wyjaśnień t [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 966