Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Obsługa linii sortowniczej w zakresie utrzymania czystości oraz wydzielania frakcji surowcowych z odpadów i balastu posortowniczego na terenie Z/I w Julkowie II/2022

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 23-09-2022 11:59:00
Placing offers : 27-10-2022 12:00:00
Offers opening : 27-10-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.xml xml 130.77 2022-09-23 11:59:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 99.56 2022-09-23 11:59:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 351.11 2022-09-23 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 14.69 2022-09-23 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy.7z 7z 447.3 2022-09-23 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.85 2022-09-23 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 38.5 2022-09-23 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ.docx docx 26.44 2022-09-23 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia.docx docx 18.1 2022-09-23 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających.docx docx 25.83 2022-09-23 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - RODO.docx docx 15.99 2022-09-23 12:00:08 Proceeding
SWZ - modyfikacja.pdf pdf 351.84 2022-10-11 13:36:29 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy - modyfikacja.7z 7z 348.82 2022-10-11 13:44:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu - sprostowanie.pdf pdf 67.74 2022-10-14 09:24:02 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających - modyfikacja.docx docx 25.72 2022-10-25 09:32:58 Proceeding
Odpowiedź na pytanie - Platforma.pdf pdf 32.8 2022-10-03 10:49:34 Public message
Odpowiedź na pytania - Platforma.pdf pdf 154.49 2022-10-11 13:28:56 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 108.77 2022-10-27 13:10:06 Public message
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - PLATFORMA.pdf pdf 49.41 2022-11-15 11:10:50 Public message

Announcements

2022-11-15 11:10 Małgorzata Podsiadła INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O WYNIKU [...].pdf

2022-10-27 13:10 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-10-27 12:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 4 300 000,00 zł netto/ 5 289 000,00 zł brutto
2022-10-11 13:28 Małgorzata Podsiadła W załączeniu odpowiedź na pytania.
Modyfikacja SWZ oraz załącznika nr 2 do SWZ (projekt umowy).
Dokonane zmiany są zaznaczone kolorem zielonym.

Odpowiedź na pytania [...].pdf

2022-10-03 10:49 Małgorzata Podsiadła Odpowiedź na pytanie

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1009