Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ROPS.VIII.2205.34.2022 Organizacja 4 spotkań edukacyjno-szkoleniowych połączonych z wizytami studyjnymi dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych z 8 województw w ramach projektu pn. „Azymut-Samodzielność”

Deadlines:
Published : 23-09-2022 11:12:00
Placing offers : 30-09-2022 23:59:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 61 8 8567311

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zapytanie ofertowe.pdf pdf 258.72 2022-09-23 11:12:00 Subject of the order
Załącznik nr 2. Projekt umowy.pdf pdf 204.23 2022-09-23 11:12:00 Subject of the order
Załącznik nr 3. Oświadczenie rodo.pdf pdf 138.26 2022-09-23 11:12:00 Subject of the order
Załącznik nr 1. Formularz oferty.doc doc 105.5 2022-09-23 11:12:00 Criterion
Załącznik nr 4. OŚWIADCZENIE ustawa sankcyjna.docx docx 56.91 2022-09-23 11:12:00 Criterion
wybór wizyty studyjne.pdf pdf 156.55 2022-10-05 13:19:56 Public message

Announcements

2022-10-05 13:19 Kajetan Walczak Zamawiający publikuje protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego, będący protokołem wyboru wykonawcy.

wybór wizyty studyjn [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Organizacja 4 spotkań edukacyjno-szkoleniowych połączonych z wizytami studyjnymi dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych z 8 województw w ramach projektu pn. „Azymut-Samodzielność” Szczegóły określa załącznik Zapytanie ofertowe oraz projekt umowy. Wykonawca wpisuje cenę za kompleksową usługę organizacji wszystkich 4 spotkań dla pełnej ilości przewidzianych uczestników.

zapytanie ofertowe.p [...].pdf

Załącznik nr 2. Proj [...].pdf

Załącznik nr 3. Oświ [...].pdf

1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value Attachment required

Załącznik nr 1. Form [...].doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wystawianej częściowo po wykonaniu każdego z 4 spotkań. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - spotkanie 1 - 25-26.10 2022 r. spotkanie 2 - 9-10.11.2022 r. spotkanie 3 - 17-18.11.2022 r. spotkanie 4 - 22-23.11. 2022 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, materiałów, wykładowców, wyżywienia i zakwaterowania po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Warunki udziału - Określa Zapytanie ofertowe w pkt. III Proszę potwierdzić wpisując "Spełniam warunki udziału" (0)
6 Pozacenowe krytyeria oceny I 30% Określa Zapytanie ofertowe w pkt. IV Doświadczenie - Na potwierdzenie Wykonawca wypełnia i podpisuje załącznik nr 1 Formularz Oferty (w punkcie 2 ) Attachment required (0)
7 Pozacenowe krytyeria oceny II 10% Określa Zapytanie ofertowe w pkt. IV Aspekt społeczny - Na potwierdzenie Wykonawca wypełnia i podpisuje załącznik nr 1 - Formularz Oferty (w punkcie 3 ) Attachment required (0)
8 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Wykonawca na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia załącza podpisane tzw oświadczenie sankcyjne. Attachment required

Załącznik nr 4. OŚWI [...].docx

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 218