Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RGGZ.271.52.2022 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Szaflary w sezonie zimowym 2022 r. – 2023 r.

Jakub Gasik
Gmina Szaflary
Deadlines:
Published : 20-09-2022 11:12:00
Placing offers : 28-09-2022 10:00:00
Offers opening : 28-09-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu - scan.pdf pdf 2626.05 2022-09-20 11:12:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 169.28 2022-09-20 11:12:00 Proceeding
SWZ str. 1 scan.pdf pdf 173.64 2022-09-20 11:12:00 Proceeding
SWZ ZUD_2022-2023.doc doc 985 2022-09-20 11:12:00 Proceeding
Załaczniki_do_SWZ_dla_ZUD 2022_2023.zip zip 559.65 2022-09-20 11:12:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 300.03 2022-09-28 11:57:35 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 396.76 2022-09-28 11:57:35 Public message
Informacja o wyborze oferty strona.pdf pdf 805.79 2022-10-17 15:04:33 Public message
Informacja o wyborze oferty — strona.docx docx 397.84 2022-10-17 15:04:33 Public message
Informacja o przeznaczonej kwocie.pdf pdf 280.14 2022-09-28 10:00:00 Public message
Informacja o przeznaczonej kwocie.docx docx 392.19 2022-09-28 10:00:00 Public message

Announcements

2022-10-17 15:04 Jakub Gasik Nasz znak: RGGZ.271.52.2022 Szaflary, dnia 17.10.2022 r.
Nr przetargu: 32/2022

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710
z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą Pzp”, na wykonanie zadania.: „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W GMINIE SZAFLARY W SEZONIE ZIMOWYM 2022r.-2023r.”

Zgodnie z art. 253 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o:
Część I
I. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dziale XXV SWZ.
Dla Część I – Zimowe utrzymanie dróg w miejscowości Szaflary; wybrana została oferta nr 3 złożona przez:
TATRY-INVEST Sp. z o.o. Sp. k., ul. Bociana 22 A, 31-231 Kraków,
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
TATRY-INVEST Sp. z o.o. Sp. k. spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ
i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dziale XXV SWZ.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu na część I zostało złożonych 2 oferty, która otrzymała następującą punktację:
Oferta nr 1 - KAL-TRANS Sp. J., os. Nowe 1E, 34-424 Szaflary
Cena oferty gross uzyskała 57,00 pkt.
Termin płatności faktury 30 dni uzyskał 40,00 pkt.
Łącznie oferta uzyskała 97,00 pkt.

Oferta nr 2 - TATRY-INVEST Sp. z o.o. Sp. k., 31-231 Kraków, ul. Bociana 22 A
Cena oferty gross uzyskała 60,00 pkt.
Termin płatności faktury 30 dni uzyskał 40,00 pkt.
Łącznie oferta uzyskała 100 pkt.

Część II
I. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dziale XXV SWZ.
Dla Część II – Zimowe utrzymanie dróg w miejscowości Maruszyna; wybrana została oferta nr 1 złożona przez:
KAL-TRANS Sp. J., os. Nowe 1E, 34-424 Szaflary,
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
KAL-TRANS Sp. J., spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała
z pośród ofert niepodlegających odrzuceniu, największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dziale XXV SWZ.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu na część II zostało złożonych 3 oferty, która otrzymała następującą punktację:
Oferta nr 1 - KAL-TRANS Sp. J., os. Nowe 1E, 34-424 Szaflary
Cena oferty gross uzyskała 60,00 pkt.
Termin płatności faktury 30 dni uzyskał 40,00 pkt.
Łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Oferta nr 2 – F.H.U. „GIL”, 34-424 Skrzypne, ul. Św. Jadwigi Królowej 96
Cena oferty gross uzyskała 0,00 pkt.
Termin płatności faktury 30 dni uzyskał 0,00 pkt.
Łącznie oferta uzyskała 0,00 pkt.
Oferta nr 3 - TATRY-INVEST Sp. z o.o. Sp. k., 31-231 Kraków, ul. Bociana 22 A
Cena oferty gross uzyskała 54,91pkt.
Termin płatności faktury 30 dni uzyskał 40,00pkt.
Łącznie oferta uzyskała 94,91pkt.

Część III
I. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Dla Część III – Zimowe utrzymanie dróg w miejscowości Zaskale; wybrana została oferta nr 3 złożona przez:
TATRY-INVEST Sp. z o.o. Sp. k., ul. Bociana 22 A, 31-231 Kraków,
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
TATRY-INVEST Sp. z o.o. Sp. k. spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ
i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dziale XXV SWZ.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu na część III zostało złożonych 2 oferty, która otrzymała następującą punktację:
Oferta nr 1 - KAL-TRANS Sp. J., os. Nowe 1E, 34-424 Szaflary
Cena oferty gross uzyskała 52,39 pkt.
Termin płatności faktury 30 dni uzyskał 40,00pkt.
Łącznie oferta uzyskała 92,39pkt.

Oferta nr 2 - TATRY-INVEST Sp. z o.o. Sp. k., 31-231 Kraków, ul. Bociana 22 A
Cena oferty gross uzyskała 60,00pkt.
Termin płatności faktury 30 dni uzyskał 40,00pkt.
Łącznie oferta uzyskała 100pkt.

Część IV
I. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Dla Część IV – Zimowe utrzymanie dróg w miejscowości Skrzypne; wybrana została oferta nr 1 złożona przez:
KAL-TRANS Sp. J., os. Nowe 1E, 34-424 Szaflary,
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
KAL-TRANS Sp. J., spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała
z pośród ofert niepodlegających odrzuceniu, największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dziale XXV SWZ.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu na część IV zostało złożonych 2 oferta, która otrzymała następującą punktację:
Oferta nr 1 - KAL-TRANS Sp. J., os. Nowe 1E, 34-424 Szaflary
Cena oferty gross uzyskała 60,00pkt.
Termin płatności faktury 30 dni uzyskał 40,00pkt.
Łącznie oferta uzyskała 100,00pkt.

Oferta nr 2 – F.H.U. „GIL”, 34-424 Skrzypne, ul. Św. Jadwigi Królowej 96
Cena oferty gross uzyskała 0,00 pkt.
Termin płatności faktury 30 dni uzyskał 0,00 pkt.
Łącznie oferta uzyskała 0,00 pkt.

Część V
I. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Dla Część V – Zimowe utrzymanie dróg w miejscowości Bańska Wyżna; wybrana została oferta nr 1 złożona przez: KAL-TRANS Sp. J., os. Nowe 1E, 34-424 Szaflary,
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
KAL-TRANS Sp. J., spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dziale XXV SWZ.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu na część V zostało złożonych 1 oferta, która otrzymała następującą punktację:
Oferta nr 1 - KAL-TRANS Sp. J., os. Nowe 1E, 34-424 Szaflary
Cena oferty gross uzyskała 60,00pkt.
Termin płatności faktury 30 dni uzyskał 40,00pkt.
Łącznie oferta uzyskała 100,00pkt.

Część VI
I. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Dla Część VI – Zimowe utrzymanie dróg w miejscowości Bańska Niżna; wybrana została oferta nr 1 złożona przez: KAL-TRANS Sp. J., os. Nowe 1E, 34-424 Szaflary,
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
KAL-TRANS Sp. J., spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dziale XXV SWZ.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu na część VI zostało złożonych 1 oferta, która otrzymała następującą punktację:
Oferta nr 1 - KAL-TRANS Sp. J., os. Nowe 1E, 34-424 Szaflary
Cena oferty gross uzyskała 60,00pkt.
Termin płatności faktury 30 dni uzyskał 40,00pkt.
Łącznie oferta uzyskała 100,00pkt.

Część VII
I. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Dla Część VII – Zimowe utrzymanie dróg w miejscowości Bańska Niżna; wybrana została oferta nr 1 złożona przez: KAL-TRANS Sp. J., os. Nowe 1E, 34-424 Szaflary,
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
KAL-TRANS Sp. J., spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dziale XXV SWZ.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu na część VII zostało złożonych 1 oferta, która otrzymała następującą punktację:
Oferta nr 1 - KAL-TRANS Sp. J., os. Nowe 1E, 34-424 Szaflary
Cena oferty gross uzyskała 60,00pkt.
Termin płatności faktury 30 dni uzyskał 40,00pkt.
Łącznie oferta uzyskała 100,00pkt.

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].docx

2022-09-28 11:57 Jakub Gasik Znak sprawy: RGGZ.271.52.2022 Szaflary dnia 28.09.2022 r.
Nr przetargu: 32/2022

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

zamówienia publicznego pn.:
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Szaflary w sezonie zimowym 2022 r. – 2023 r.”

W dniu 28.09.2022 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy w Szaflarach, odbyło się otwarcie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający udostępnił na stornie internetowej prowadzonego postepowania https://platformazakupowa.pl/pn/szaflary informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, tj.:

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia łącznie: 500 000,00 zł gross z czego:

Część I – Zimowe utrzymanie dróg w miejscowości Szaflary 129 000,00 zł;
Część II – Zimowe utrzymanie dróg w miejscowości Maruszyna 131 500,00 zł;
Część III – Zimowe utrzymanie dróg w miejscowości Zaskale 60 500,00 zł;
Część IV – Zimowe utrzymanie dróg w miejscowości Skrzypne 65 000,00 zł;
Część V – Zimowe utrzymanie dróg w miejscowości Bańska Wyżna 46 000,00 zł;
Część VI – Zimowe utrzymanie dróg w miejscowości Bańska Niżna 36 500,00 zł;
Część VII – Zimowe utrzymanie dróg w miejscowości Bór 31 500,00 zł.

Łącznie wpłynęły 3 oferty:
• liczba z deszyfrowanych i otwartych ofert: 3
• dane z otwartych ofert:

(Szczegóły w załączniku)

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].docx

2022-09-28 10:00 Buyer message Znak sprawy: RGGZ.271.52.2022 Szaflary dnia 20.09.2022 r.
Nr przetargu: 32/2022


INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW


Informacja na temat wysokości środków jakie zamierza przeznaczyć Gmina Szaflary na sfinansowanie zamówienia publicznego pn.:

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Szaflary w sezonie zimowym
2022 r. – 2023 r.”

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia łącznie: 500 000,00 zł brutto, z czego:

Część I – Zimowe utrzymanie dróg w miejscowości Szaflary 129 000,00 zł;
Część II – Zimowe utrzymanie dróg w miejscowości Maruszyna 131 500,00 zł;
Część III – Zimowe utrzymanie dróg w miejscowości Zaskale 60 500,00 zł;
Część IV – Zimowe utrzymanie dróg w miejscowości Skrzypne 65 000,00 zł;
Część V – Zimowe utrzymanie dróg w miejscowości Bańska Wyżna 46 000,00 zł;
Część VI – Zimowe utrzymanie dróg w miejscowości Bańska Niżna 36 500,00 zł;
Część VII – Zimowe utrzymanie dróg w miejscowości Bór 31 500,00 zł.


Środki jakie Gmina Szaflary zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o przezna [...].pdf

Informacja o przezna [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 594