Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 5750.291.1.156.2022.RR Dostawa cyfrowego odwróconego mikroskopu fluorescencyjnego zintegrowanego z funkcją liczenia komórek dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Rafał Rzepecki
Uniwersytet Gdański
Deadlines:
Published : 20-09-2022 09:31:00
Placing offers : 26-10-2022 09:00:00
Offers opening : 26-10-2022 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie JEDZ.doc doc 239 2022-09-20 09:31:00 Proceeding
Załącznik nr 3 C do SWZ - Oświadczenie w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy sank. .doc doc 800.5 2022-09-20 09:31:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do umowy - Protokół odbioru.doc doc 796 2022-09-20 09:31:00 Proceeding
Załącznik nr 3A do SWZ- Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp.doc doc 783 2022-09-20 09:31:00 Proceeding
Załącznik nr 3B do SWZ- Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ.doc doc 779 2022-09-20 09:31:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Projekt umowy.doc doc 906.5 2022-09-20 09:31:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 750.81 2022-09-20 09:31:00 Proceeding
2022-OJS181-511350-pl.pdf pdf 125.08 2022-09-20 09:31:00 Proceeding
SWZ 1.156.doc doc 1004 2022-09-20 09:31:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 806.5 2022-09-20 09:31:00 Proceeding
Informacja do Uczestników postępowania.docx.XAdES XAdES 5.48 2022-10-11 09:21:49 Public message
mod. 1 - SWZ 1.156.doc doc 1022 2022-10-11 09:21:49 Public message
mod. 1 Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 810 2022-10-11 09:21:49 Public message
mod. 1 Załącznik nr 5 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 750.68 2022-10-11 09:21:49 Public message
odpowiedzi na pytania nr 1.docx docx 86.12 2022-10-11 09:21:49 Public message
odpowiedzi na pytania nr 1.docx.XAdES XAdES 5.46 2022-10-11 09:21:49 Public message
2022-OJS196-556097-pl.pdf pdf 78.39 2022-10-11 09:21:49 Public message
Informacja do Uczestników postępowania.docx docx 73.26 2022-10-11 09:21:49 Public message
informacja z otwarcia.doc doc 778 2022-10-26 09:10:33 Public message
informacja z otwarcia.doc.XAdES XAdES 5.45 2022-10-26 09:10:33 Public message
wynik 156.22.pdf pdf 362.31 2022-11-14 11:41:40 Public message

Announcements

2022-11-14 11:41 Rafał Rzepecki informacja o wyniku postępowania - 14.11.2022

wynik 156.22.pdf

2022-10-26 09:10 Rafał Rzepecki informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].doc

informacja z otwarci [...].XAdES

2022-10-26 09:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 73 800,00 PLN brutto.
2022-10-11 09:21 Rafał Rzepecki Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz modyfikację nr 1.
Wprowadzone nowe dokumenty są wiążące dla prawidłowo złożonej oferty.

Informacja do Uczest [...].XAdES

mod. 1 - SWZ 1.156.d [...].doc

mod. 1 Załącznik nr [...].doc

mod. 1 Załącznik nr [...].docx

odpowiedzi na pytani [...].docx

odpowiedzi na pytani [...].XAdES

2022-OJS196-556097-p [...].pdf

Informacja do Uczest [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 485