Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00345179/01 SR.272.rb.33.2022.RG "Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2324G na długości 210 m w miejscowości Jantar”

Deadlines:
Published : 13-09-2022 11:49:00
Placing offers : 28-09-2022 09:00:00
Offers opening : 28-09-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 113.92 2022-09-13 11:49:00 Proceeding
2. SWZ Jantar-sig.pdf pdf 883.02 2022-09-13 11:49:00 Proceeding
3. Formularz ofertowy + załączniki.docx docx 67.96 2022-09-13 11:49:00 Proceeding
4. Załącznik nr 4 Zobowiązanie.docx docx 54.89 2022-09-13 11:49:00 Proceeding
5. Załącznik nr 5 Wykaz robót.docx docx 55.43 2022-09-13 11:49:00 Proceeding
6. Załącznik nr 6 Wykaz osób.docx docx 56.67 2022-09-13 11:49:00 Proceeding
7. Projekt wykonawczy.pdf pdf 3091.13 2022-09-13 11:49:00 Proceeding
8. Przedmiar robót.pdf pdf 265.03 2022-09-13 11:49:00 Proceeding
9. STWiORB (SST).pdf pdf 1774.26 2022-09-13 11:49:00 Proceeding
10. Zgłoszenie wykonania robót budowlanych.pdf pdf 212.56 2022-09-13 11:49:00 Proceeding
11. Zaświadczenie o braku sprzeciwu.pdf pdf 34.94 2022-09-13 11:49:00 Proceeding
12. Odpowiedź na zapytanie przetargowe-sig.pdf pdf 266.1 2022-09-26 12:42:47 Public message
13. Informacje z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 242.15 2022-09-28 09:48:26 Public message
14. Zawiadomienie o wyborze wykonawcy Jantar-sig.pdf pdf 275.6 2022-10-11 14:42:23 Public message
15. Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 66.41 2022-10-20 12:41:33 Public message

Announcements

2022-10-20 12:41 Roman Gaza 15. Ogłoszenie o wyniku postępowania

15. Ogłoszenie o wyn [...].pdf

2022-10-11 14:42 Roman Gaza 14. Zawiadomienie o wyborze wykonawcy Jantar-sig

14. Zawiadomienie o [...].pdf

2022-09-28 09:48 Roman Gaza 13. Informacje z otwarcia ofert-sig

13. Informacje z otw [...].pdf

2022-09-28 09:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę gross w wys. 95.000,00 zł
2022-09-26 12:42 Roman Gaza 12. Odpowiedź na zapytanie przetargowe-sig

12. Odpowiedź na zap [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 435