Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WTI.271.2.18.2022.ZP "Wielkie rzeczy w małym mieście-etap II. Ekokultura"

Zamówienia Publiczne
Urząd Miasta i Gminy Wolbrom
Deadlines:
Published : 20-09-2022 14:02:00
Placing offers : 04-10-2022 09:00:00
Offers opening : 04-10-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 138.85 2022-09-20 14:02:00 Proceeding
SWZ - tryb podstawowy.docx docx 103.5 2022-09-20 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 61.55 2022-09-20 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy .docx docx 23.3 2022-09-20 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx docx 40.73 2022-09-20 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowe postanowienia umowy .docx docx 64.85 2022-09-20 14:02:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ z dnia 27.09.2022r..odt odt 10 2022-09-27 08:12:18 Public message
Ogloszenie o zmianie ogloszenia z dn. 27.09.2022r.pdf pdf 39.42 2022-09-27 08:12:18 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 29.09.2022r..odt odt 10.46 2022-09-29 13:46:05 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty (po zmianie z dn. 29.09.2022r.).docx docx 66.65 2022-09-29 13:46:05 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 29.09.2022r..pdf pdf 39.42 2022-09-29 13:46:05 Public message
Informacja o kwocie.docx docx 17.12 2022-10-04 09:19:57 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 19.64 2022-10-04 10:42:59 Public message
Zawiadomienie o wyniku postępowania (Cz. 1 i 2) [Platforma].doc doc 55.5 2022-10-14 11:27:25 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 86.75 2022-11-04 08:46:05 Public message

Announcements

2022-11-04 08:46 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-10-14 11:27 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyni [...].doc

2022-10-04 10:42 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2022-10-04 09:19 Zamówienia Publiczne Informacja o kwocie

Informacja o kwocie. [...].docx

2022-09-29 13:46 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 29.09.2022r.

Zmiana treści SWZ z [...].odt

Załącznik nr 1 do SW [...].docx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-09-27 08:12 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 27.09.2022r.

Zmiana treści SWZ z [...].odt

Ogloszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2601