Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00326520/01 SR.272.rb.05.2022.RG Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2324G na długości 210 m w miejscowości Jantar

Deadlines:
Published : 31-08-2022 10:32:00
Placing offers : 13-09-2022 09:00:00
Offers opening : 13-09-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 139.99 2022-08-31 10:32:00 Proceeding
2. SWZ Jantar-sig.pdf pdf 884.25 2022-08-31 10:32:00 Proceeding
3. Formularz ofertowy + załączniki.docx docx 67.95 2022-08-31 10:32:00 Proceeding
4. Załącznik nr 4 Zobowiązanie.docx docx 54.87 2022-08-31 10:32:00 Proceeding
5. Załącznik nr 5 Wykaz robót.docx docx 55.4 2022-08-31 10:32:00 Proceeding
6. Załącznik nr 6 Wykaz osób.docx docx 56.66 2022-08-31 10:32:00 Proceeding
7. Projekt wykonawczy.pdf pdf 3091.13 2022-08-31 10:32:00 Proceeding
8. Przedmiar robót.pdf pdf 265.03 2022-08-31 10:32:00 Proceeding
9. STWiORB (SST).pdf pdf 1774.26 2022-08-31 10:32:00 Proceeding
10. Zgłoszenie wykonania robót budowlanych.pdf pdf 212.56 2022-08-31 10:32:00 Proceeding
11. Zaświadczenie o braku sprzeciwu.pdf pdf 34.94 2022-09-02 13:11:41 Public message
11. Zawiadomienie o unieważnieniu post-sig.pdf pdf 255.17 2022-09-13 11:00:32 Public message

Announcements

2022-09-13 11:00 Roman Gaza 11. Zawiadomienie o unieważnieniu post-sig

11. Zawiadomienie o [...].pdf

2022-09-13 09:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę gross w wysokości: 95 tys. zł.
2022-09-02 13:11 Roman Gaza 11. Zaświadczenie o braku sprzeciwu

11. Zaświadczenie o [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 449