Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00351651/01 [ D/44/2022 ] Dostawa oprogramowania dla różnych jednostek UO

Zamówienia Publiczne UO
Uniwersytet Opolski
Deadlines:
Published : 16-09-2022 12:16:00
Placing offers : 04-10-2022 10:00:00
Offers opening : 04-10-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
D-44-2022 SWZ z załącznikami.zip zip 2608.82 2022-09-16 12:16:00 Proceeding
D-44-2022 Pismo - zmiana terminu_SWZ_OPZ 19.09.2022.zip zip 973.94 2022-09-19 13:30:46 Public message
D-44-2022 Pismo - zmiana terminu_SWZ 28.09.2022.zip zip 860.09 2022-09-28 08:52:55 Public message
D-44-2022 Zmiana terminu_SWZ_OPZ_projektu umowy_29092022.zip zip 1510.53 2022-09-29 14:46:21 Public message
D-44-2022 Protokół z otwarcia ofert.pdf pdf 858.52 2022-10-04 12:56:43 Public message
D-44-2022 WNO cz nr 5 i 7, unieważnienie cz nr 3 i 9.pdf pdf 515.76 2022-10-11 13:29:48 Public message
D-44-2022 WNO cz nr 1, unieważnienie cz nr 8.pdf pdf 506.66 2022-10-19 14:19:23 Public message
D-44-2022 WNO cz nr 2, 4, 6, 10.pdf pdf 519.62 2022-10-21 13:08:55 Public message

Announcements

2022-10-21 13:08 Zamówienia Publiczne UO Wybór najkorzystniejszej oferty w częściach nr: 2, 4, 6, 10

D-44-2022 WNO cz nr [...].pdf

2022-10-19 14:19 Zamówienia Publiczne UO Wybór najkorzystniejszej oferty w części nr 1; unieważnienie postępowania w części nr 8

D-44-2022 WNO cz nr [...].pdf

2022-10-11 13:29 Zamówienia Publiczne UO Wybór najkorzystniejszej oferty w części nr 5 i 7; unieważnienie postępowania w części nr 3 i 9

D-44-2022 WNO cz nr [...].pdf

2022-10-04 12:56 Zamówienia Publiczne UO Informacja z otwarcia ofert

D-44-2022 Protokół z [...].pdf

2022-10-04 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: w części nr 1: 40 650,00 zł brutto; w części nr 2: 39 020,00 zł brutto; w części nr 3: 24 390,00 zł brutto; w części nr 4: 750,00 zł brutto; w części nr 5: 16 260,00 zł brutto; w części nr 6: 138 850,00 zł brutto; w części nr 7: 113 497,00 zł brutto; w części nr 8: 1 740,00 zł brutto; w części nr 9: 4 660,00 zł brutto; w części nr 10: 71 340,00 zł brutto;
2022-09-29 14:46 Zamówienia Publiczne UO Pytania i odpowiedzi. Zmiana SWZ (w tym zmiana: opisu przedmiotu zamówienia, projektu umowy). ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT (na dzień 04.10.2022 r. do godz. 10:00)

D-44-2022 Zmiana ter [...].zip

2022-09-28 08:52 Zamówienia Publiczne UO Zmiana terminu składania ofert, zmiana ogłoszenia NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.09.2022 r. g: 10:00 NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 30.09.2022 r. g: 10:30

D-44-2022 Pismo - zm [...].zip

2022-09-19 13:30 Zamówienia Publiczne UO Zmiana terminu składania ofert, zmiana OPZ w cz. nr 5, zmiana ogłoszenia
NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28.09.2022 r. g: 10:00
NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 28.09.2022 r. g: 10:30

D-44-2022 Pismo - zm [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 611