Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00321509/01 Przebudowa dróg na terenie Uzdrowiska Lądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa (WR.271.19.2022.206)

Deadlines:
Published : 26-08-2022 11:06:00
Placing offers : 16-09-2022 11:00:00
Offers opening : 16-09-2022 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu - POLSKI ŁAD - drogi.pdf pdf 110.44 2022-08-26 11:06:00 Proceeding
SWZ - Polski Ład - Kościelna, Leśna, Zdrojowa.pdf pdf 989.44 2022-08-26 11:06:00 Proceeding
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy POLSKI ŁAD.doc doc 131 2022-08-26 11:06:00 Proceeding
zał. nr 1a - OPZ.zip zip 168584.09 2022-08-26 11:06:00 Proceeding
Zał. nr 2a - Oświadczenie podstawy wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postepowaniu.docx docx 83.99 2022-08-26 11:06:00 Proceeding
Zał. nr 2b - Oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 96.5 2022-08-26 11:06:00 Proceeding
zał. nr 3 - projekt umowy.docx docx 139.94 2022-08-26 11:06:00 Proceeding
Zał. nr 4 - Wykaz robót budowlanych i osób.doc doc 112.5 2022-08-26 11:06:00 Proceeding
Zał. nr 5 - Zobowiązanie_innych_podmiotów.doc doc 96 2022-08-26 11:06:00 Proceeding
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - DROGI.PDF PDF 663.86 2022-09-12 12:25:39 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - drogi.pdf pdf 37.71 2022-09-12 12:25:39 Public message
POZWOLENIE WODNOPRAWNE KANAŁ TECHNOLOGICZNY.pdf pdf 2984.31 2022-09-12 12:25:39 Public message
ZESTAWIENIE OFERT - DROGI.pdf pdf 401.71 2022-09-16 11:33:45 Public message

Announcements

2022-09-16 11:33 Anna Witos Zamawiający przekazuje zestawienie ofert

ZESTAWIENIE OFERT - [...].pdf

2022-09-16 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 7.628.400,00 zł (w tym wstępna promesa Polski Ład 4.950.000,00 zł)
2022-09-12 12:25 Anna Witos Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

ODPOWIEDZI NA PYTANI [...].PDF

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

POZWOLENIE WODNOPRAW [...].pdf

2022-08-26 12:35 Anna Witos The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 882