Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZGK.261.1.2022 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2024r.

Marcin Więckowski
Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy
Deadlines:
Published : 02-09-2022 10:33:00
Placing offers : 30-09-2022 09:00:00
Offers opening : 30-09-2022 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS169-476547-pl.pdf pdf 137.12 2022-09-02 10:33:00 Proceeding
Damnica_ZGK_SWZ.pdf pdf 440.23 2022-09-02 10:33:00 Proceeding
Zal_1_Wykaz PPE.xls xls 55.5 2022-09-02 10:33:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_oferty.doc doc 108 2022-09-02 10:33:00 Proceeding
Zal_3_JEDZ.doc doc 229.5 2022-09-02 10:33:00 Proceeding
Zal_3a_Oswiadczenie_wykluczenie.doc doc 59.5 2022-09-02 10:33:00 Proceeding
Zal_3b_Oswiadczenie_podmiot_udostepniajacy.doc doc 52 2022-09-02 10:33:00 Proceeding
Zal_4_Wykaz_dostaw.docx docx 27.56 2022-09-02 10:33:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.docx docx 22.49 2022-09-02 10:33:00 Proceeding
Zal_6_Oswiadczenie_aktualnosc.docx docx 26.79 2022-09-02 10:33:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_OSD.doc doc 34 2022-09-02 10:33:00 Proceeding
Zal_8_Oswiadczenie_wspolnie.docx docx 22.49 2022-09-02 10:33:00 Proceeding
Zal_9_Projektowane_postanowienia_umowy.pdf pdf 258.67 2022-09-02 10:33:00 Proceeding
UNIEWAZNIENIE_POSTEPOWANIA.pdf pdf 175.7 2022-10-07 09:17:10 Public message
Ogloszenie_o_udzieleniu_Zamowienia_2023-OJS011-026106-pl.pdf pdf 102.12 2023-01-17 08:04:22 Public message

Announcements

2023-01-17 08:04 Marcin Więckowski Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogloszenie_o_udziele [...].pdf

2022-10-07 09:17 Marcin Więckowski Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

UNIEWAZNIENIE_POSTEP [...].pdf

2022-09-30 09:00 Buyer message Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 2.415.297,65 zł (dwa miliony czterysta piętnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem 65/100)

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 670