Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.58.2022 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych „Przebudowa ulic w Czersku (Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Alei 1000-lecia)”

Arleta Matusik
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 12-08-2022 14:19:00
Placing offers : 29-08-2022 09:00:00
Offers opening : 29-08-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
DOKUMENTACJA.zip zip 125721.17 2022-08-12 14:19:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 166.13 2022-08-12 14:19:00 Proceeding
SWZ.doc doc 996 2022-08-12 14:19:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 2076.86 2022-08-12 14:19:00 Proceeding
załaczniki do SWZ.zip zip 6298.79 2022-08-12 14:19:00 Proceeding
Al. 1000-lecia_1.zip zip 13284.22 2022-08-12 14:19:00 Proceeding
Al. 1000-lecia_2.zip zip 12642.15 2022-08-12 14:19:00 Proceeding
Al. 1000-lecia_3.zip zip 9692.9 2022-08-12 14:19:00 Proceeding
Wyjaśnienie SWZ_WZ.271.58.2022.pdf pdf 316.07 2022-08-18 13:48:28 Public message
wyjaśnienie treści SWZ .odt odt 9.63 2022-08-18 13:48:28 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA .docx docx 691.28 2022-08-30 15:53:46 Public message
WZ.271.58.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 97.36 2022-08-30 15:53:46 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 141.51 2022-09-06 14:47:47 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 692.17 2022-09-06 14:47:47 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 80.11 2022-09-27 18:23:54 Public message

Announcements

2022-09-27 18:23 Arleta Matusik Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-09-06 14:47 Arleta Matusik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].docx

2022-08-30 15:53 Arleta Matusik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].docx

WZ.271.58.2022 INFOR [...].pdf

2022-08-29 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 20 000,00 ZŁ BRUTTO
2022-08-18 13:48 Arleta Matusik WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Wyjaśnienie SWZ_WZ.2 [...].pdf

wyjaśnienie treści S [...].odt

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 725