Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SO/08/2022 r. „Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie firmy MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Lokalnej 11.”

Szymon Łakota
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Wydział ds. Utrzymania Obiektu i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 11-08-2022 15:20:00
Placing offers : 23-08-2022 10:00:00
Offers opening : 23-08-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 104.44 2022-08-11 15:20:00 Proceeding
SWZ, Umowa, oraz załaczniki.pdf pdf 3385.99 2022-08-11 15:20:00 Proceeding
załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 21.39 2022-08-11 15:20:00 Proceeding
Wykluczenie Rosja.doc doc 65.5 2022-08-11 15:20:00 Proceeding
załącznik nr 2 ośw wykluczenie, warunki.docx docx 15.16 2022-08-11 15:20:00 Proceeding
Wykaz dostaw- załącznik nr 4.doc doc 38.5 2022-08-11 15:20:00 Proceeding
Wykaz sprzętu - załącznik nr 5.doc doc 36 2022-08-11 15:20:00 Proceeding
Zalacznik-nr-3-do-SWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc doc 61 2022-08-11 15:20:00 Proceeding
Odpowiedzi z dnia 18.08.2022 r..pdf pdf 723.07 2022-08-18 15:36:23 Public message
Załącznik do odpowiedzi - sprzątanie.pdf pdf 257.27 2022-08-18 15:37:14 Public message
Odrzucenie Wykonawcy.pdf pdf 199.51 2022-09-12 13:29:19 Public message

Announcements

2022-09-23 13:59 Szymon Łakota Tychy, dnia 23.09.2022 r.

WYKONAWCY

Szanowni Państwo,

w związku z postępowaniem przetargowym prowadzonym w trybie podstawowym na „Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie firmy MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Lokalnej 11.”na podstawie art. 253 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, iż do realizacji niniejszego postępowania została wybrana firma:

PPHU Perfekt Benek Benek Grzegorz, 43-241 Łąka, ul. 1000-lecia 3
Ilość punktów w kryterium cena po złożeniu oferty dodatkowej 100,00.
Cena oferty dodatkowej 72.000,00 zł. – brutto.

Oferta firmy PPHU Perfekt spełnia wszystkie wymogi ustawowe, jest zgodna ze SIWZ, a cena oferty jest najniższa.

Streszczenie i porównanie ofert.

1. PPHU Perfekt Benek Benek Grzegorz, 43-241 Łąka, ul. 1000-lecia 3, kwota oferty brutto: 72.000,00 zł. Ilość punktów w kryterium cena: 100,00.
2. Impel Systm Sp. z o.o., Ul. Antoniego Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław – Oferta odrzucona.

Informujemy, iż przysługują Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w Ustawie Prawo zamówień publicznych

Z poważaniem
2022-09-23 13:58 Szymon Łakota Informacja z otwarcia ofert -dodatkowa-: 1. PPHU Perfekt Grzegorz Benek, 43-241 Łąka, ul. 1000-lecia 3. Cena oferty brutto: 72.000,00 zł.
2022-09-12 13:29 Szymon Łakota Szanowni Państwo,
W załączeniu informacja o odrzuceniu oferty.

Odrzucenie Wykonawcy [...].pdf

2022-08-24 08:46 Szymon Łakota Informacja z otwarcia ofert:
1. Impel System Sp. z o.o.
ul. Antoniego Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław
Impel Facility Services Sp. z o.o.
ul. Antoniego Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław
cena oferty brutto: 54.310,25 zł.

2. PPHU Perfekt Grzegorz Benek, 43-241 Łąka, ul. 1000-lecia 3. Cena oferty brutto: 72.800,00 zł.
2022-08-23 10:00 Buyer message 1.082.793,60 zł.
2022-08-18 15:37 Szymon Łakota Wymiary dachów.

Załącznik do odpowie [...].pdf

2022-08-18 15:36 Szymon Łakota Szanowni Państwo,
Wyjaśnienia w załączeniu.

Odpowiedzi z dnia 18 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 546