Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych

Deadlines:
Published : 12-08-2022 08:59:00
Placing offers : 25-08-2022 11:00:00
Offers opening : 25-08-2022 11:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późniejszymi zmianami).

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych dla Szpitala im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej mieszczącego się przy ul. Fieldorfa 2 we Wrocławiu.
  2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w załącznikach do zapytania: OPZ i Wzór umowy.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, negocjowania warunków oferty oraz unieważnienia postępowania bez podawania uzasadnienia.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego",

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OPZ.pdf pdf 154.87 2022-08-12 08:59:00 Proceeding
Wzór umowy - audyt bezpieczenstwa informacji.pdf pdf 212.28 2022-08-12 08:59:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania od nr 1 do nr 8 ID_650925-sig.pdf pdf 430.84 2022-08-22 13:41:36 Public message
zalacznik do odpowiedzi na pytanie nr 7 - decyzja.pdf pdf 819.01 2022-08-22 13:41:36 Public message
zestawienie_ofert_ID 650925.pdf pdf 240.18 2022-08-25 11:40:00 Public message
Informacja o wyborze oferty - ID 650925-sig.pdf pdf 398.98 2022-09-06 12:18:39 Public message

Announcements

2022-09-06 12:18 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję Informację o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-08-25 11:40 Robert Chorążewski Zamawiający przekazuje zestawienie złożonych ofert.

zestawienie_ofert_ID [...].pdf

2022-08-22 13:41 Robert Chorążewski Szanowni Państwo,
Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców oraz przedłuża termin składania ofert do dnia 25.08.2022r. do godz. 11:00.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

zalacznik do odpowie [...].pdf

2022-08-17 09:27 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
w związku z przygotowywaniem odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 23.08.2022r. do godz. 11:00

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Audyt Zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w OPZ i Wzorze umowy 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 21 dni od daty zawarcia umowy Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Warunki udziału w postępowaniu - Wykonawca oświadcza, że spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu Proszę potwierdzić wpisując "Spełniam warunki udziału" (0)
5 Podstawy wykluczenia - Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując "Nie podlegam wykluczeniu" (0)
6 Akceptuję treść zawartego w zapytaniu wzoru umowy wraz z załącznikami i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 684