Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WŁ/08/2022 Wynajem ładowarki jednonaczyniowej wraz z operatorami

Szymon Łakota
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Wydział ds. Utrzymania Obiektu i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 10-08-2022 14:25:00
Placing offers : 18-08-2022 10:00:00
Offers opening : 18-08-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 94.46 2022-08-10 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz oferty wynajem łądowarki.docx docx 20.92 2022-08-10 14:25:00 Proceeding
załącznik nr 2 ośw.docx docx 15.04 2022-08-10 14:25:00 Proceeding
SWZ Ładowarka wynajem 08.2022 r..pdf pdf 1265.77 2022-08-10 14:25:00 Proceeding
Umowa najem ładowarki 08.2022 r..pdf pdf 323.15 2022-08-10 14:25:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert po poprawkach rachunkowych.docx docx 11.97 2022-09-01 14:41:16 Public message
Wybór Wykonawcy.pdf pdf 44.32 2022-09-01 14:41:54 Public message

Announcements

2022-09-01 14:41 Szymon Łakota Wybór Wykonawcy
(w załączeniu)

Wybór Wykonawcy.pdf

2022-09-01 14:41 Szymon Łakota Informacja z otwarcia ofert po poprawkach rachunkowych

Informacja z otwarci [...].docx

2022-08-18 12:56 Szymon Łakota Informacja z otwarcia ofert:

1. Phonix Business Sp. z o.o., ul. Kalinowa 9, 41-707 Ruda Śląska. Cena oferty brutto: 1.175.449,50 zł.
2. Wowix Sp. z o.o. Spółka komandytowa, Zagorzyn 74, 62-814 Blizanów, Cena oferty brutto: 104.107,20 zł.
3. FHU Erokop, ul. Pszczyńska 85, 43-175 Wyry. Cena oferty brutto: 79.950,00 zł.
2022-08-18 10:00 Buyer message 959.400,00 zł.
2022-08-12 15:20 Szymon Łakota Szanowni Państwo,

W związku z zapytaniami do przedmiotowego postępowania wyjaśniamy:

1.Prosimy o podanie informacji dotyczących min. parametru ładowarki - max wysokość przysypu oraz max wysokość punktu obrotu łyżki.

Odpowiedź:
Maksymalna wysokość nie stanowi problemu dla Zamawiającego, najważniejsze by ładowarka sięgała na wysokość minimalną 4,0 m ze względu na wysokość przyczepy walking floor. Minimalne parametry jakie powinien mieć wysięg ładowarki są określone w kolumnie L90 w załączniku.

2.Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie łyżki o pojemności do 4m³

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SWZ Z łyżka ładowarki powinna mieć pojemność od 3,2 do 3,5 m3.


3.Proszę o informację o możliwości i warunkach korzystania przez pracowników-operatorów Wykonawcy z pomieszczeń socjalnych tj. szatnia, łaźnia itp.

Odpowiedź:
Zamawiający zapewni dostęp do użytkowania jednej szafki ubraniowej tj .( komplet czysta+ brudna).
Z poważaniem

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 346