Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.8.2022.GC „Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą”.

Deadlines:
Published : 05-08-2022 13:50:00
Placing offers : 02-09-2022 09:30:00
Offers opening : 02-09-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. ogłoszenie o zamówieniu - hala SP 2.pdf pdf 124.32 2022-08-05 13:50:05 Proceeding
2. załącznik nr 2 do SWZ - PRZEDMIARY ROBÓT.zip zip 1458.84 2022-08-05 13:50:05 Proceeding
3. Specyfikacja Warunków Zamówienia.docx docx 106.17 2022-08-05 13:50:05 Proceeding
4. załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 167 2022-08-05 13:50:05 Proceeding
5. załącznik nr 11 do SWZ - projektowane postanowienia umowy popr..doc doc 329 2022-08-05 13:50:05 Proceeding
6. załącznik nr 12 do SWZ - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.zip zip 36827.09 2022-08-05 13:50:06 Proceeding
7. załącznik nr 13 do SWZ - STWiOR.zip zip 1355.69 2022-08-05 13:50:06 Proceeding
8. Wyjaśnienie treści SWZ - zmiana terminu.docx docx 16.6 2022-08-23 14:55:25 Public message
9.ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.73 2022-08-23 14:55:25 Public message
10.Wyjaśnienia treści SWZ cz.1.docx docx 17.6 2022-08-24 09:29:07 Public message
11.Wyjaśnienia treści SWZ cz.2.docx docx 20.1 2022-08-24 09:29:07 Public message
12.Wyjaśnienia treści SWZ cz.3.docx docx 17.23 2022-08-24 09:29:07 Public message
13.Wyjaśnienia treści SWZ cz.4.docx docx 19.15 2022-08-24 09:29:07 Public message
14. Specyfikacja Warunków Zamówienia — po zmianach.docx docx 106.03 2022-08-24 10:01:24 Public message
15. załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy — po zmianach.doc doc 167 2022-08-24 10:01:24 Public message
16. Informacja z sesji otwarcia ofert.doc doc 41.5 2022-09-02 11:31:14 Public message

Announcements

2022-09-02 11:31 Grzegorz Chiliński Informacja z sesji otwarcia ofert.

16. Informacja z ses [...].doc

2022-09-02 09:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości 10.000.000,00 zł brutto.
2022-08-24 10:01 Grzegorz Chiliński W związku ze zmianą terminu składania ofert na dzień 02.09.2022r. godz. 09:30. zamieszczamy:
- SWZ - po zmianach
- formularz ofertowy - po zmianach

14. Specyfikacja War [...].docx

15. załącznik nr 1 d [...].doc

2022-08-24 09:29 Grzegorz Chiliński Szanowni Państwo w odpowiedzi na zapytania, przesyłamy wyjaśnienia treści SWZ.

10.Wyjaśnienia treśc [...].docx

11.Wyjaśnienia treśc [...].docx

12.Wyjaśnienia treśc [...].docx

13.Wyjaśnienia treśc [...].docx

2022-08-23 14:55 Grzegorz Chiliński Szanowni Państwo, informujemy o zmianie terminu składania ofert na dzień 02.09.2022r. godz. 09:30.

8. Wyjaśnienie treśc [...].docx

9.ogłoszenie o zmian [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1095