Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00291539/01 Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w okresie 4 miesięcy roku 2022r. z podziałem na III zadania

Przemysław Tomasiuk
Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Department: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku
Deadlines:
Published : 04-08-2022 11:52:00
Placing offers : 16-08-2022 10:00:00
Offers opening : 16-08-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08da75e2-bed2-c2b1-d580-06000ec45b88 - ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 159.52 2022-08-04 11:52:00 Proceeding
Dostawy różnych produktów spożywczych do DPS Brańszczyk w okresie 4 miesięcy roku 2022.odt odt 90.47 2022-08-04 11:52:00 Proceeding
Załącznik nr 3 z art 125 ust. 1.odt odt 39.23 2022-08-04 12:51:08 Public message
Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw.odt odt 26.46 2022-08-04 12:51:08 Public message
Załącznik nr 5 - grupa kapitałowa.odt odt 25.82 2022-08-04 12:51:08 Public message
Załącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu.odt odt 27.17 2022-08-04 12:51:08 Public message
Załącznik nr 7 - umowa projekt.odt odt 50.99 2022-08-04 12:51:08 Public message
Załącznik nr 8 - ID postępowania.odt odt 20.9 2022-08-04 12:51:08 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - oferta.odt odt 41.4 2022-08-04 13:15:49 Public message
Załącznik nr 2a.odt odt 44.82 2022-08-04 13:15:49 Public message
Załącznik nr 2b.odt odt 32.79 2022-08-04 13:15:49 Public message
Załącznik nr 2c.odt odt 28.55 2022-08-04 13:15:49 Public message
Załącznik nr 2a(1).odt odt 43.72 2022-08-09 07:20:27 Public message
doc20220809180747.pdf pdf 270.02 2022-08-09 11:35:37 Public message
doc20220816163431.pdf pdf 217.51 2022-08-16 09:54:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 247.47 2022-08-17 09:10:21 Public message
Informacja z otwarcia ofert ok-sig (1).pdf pdf 247.46 2022-08-17 13:36:22 Public message
Informacja o wyborze oferty sp-sig.pdf pdf 265.3 2022-08-18 13:42:22 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania..pdf pdf 95.57 2022-08-31 07:40:08 Public message
08daf3b7-7898-4c68-4fc7- III zadania20000d6cf1d5.pdf pdf 53.28 2023-01-13 07:27:58 Public message

Announcements

2023-01-13 07:27 Przemysław Tomasiuk Ogłoszenie.

08daf3b7-7898-4c68-4 [...].pdf

2022-08-31 07:40 Przemysław Tomasiuk Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-08-18 13:42 Przemysław Tomasiuk Zamawiający zamieszcza informację o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-08-17 13:36 Przemysław Tomasiuk Zamawiający przesyła poprawioną obowiązującą informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-17 09:10 Przemysław Tomasiuk Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-16 09:54 Przemysław Tomasiuk Zamawiający zamieszcza informację o kwocie.

doc20220816163431.pd [...].pdf

2022-08-09 11:35 Przemysław Tomasiuk Zamawiający zamieszcza pytania Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

doc20220809180747.pd [...].pdf

2022-08-09 07:20 Przemysław Tomasiuk Uwaga. Nastąpiła zmiana załącznika 2a- wersja obowiązująca.

Załącznik nr 2a(1).o [...].odt

2022-08-04 13:15 Przemysław Tomasiuk Załączniki

Załącznik nr 1 do SW [...].odt

Załącznik nr 2a.odt

Załącznik nr 2b.odt

Załącznik nr 2c.odt

2022-08-04 12:51 Przemysław Tomasiuk Zamawiający przesyła załączniki.

Załącznik nr 3 z art [...].odt

Załącznik nr 4 - Wy [...].odt

Załącznik nr 5 - gru [...].odt

Załącznik nr 6 - Zob [...].odt

Załącznik nr 7 - umo [...].odt

Załącznik nr 8 - ID [...].odt

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 720