Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.52.2022 Doposażenie placu zabaw w Parku Borowiackim w Czersku” w ramach projektu pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku"

Wioletta Rostankowska
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 03-08-2022 13:25:00
Placing offers : 18-08-2022 09:00:00
Offers opening : 18-08-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
karty techniczne.zip zip 11086.47 2022-08-03 13:25:00 Proceeding
ogloszenie.pdf pdf 145.18 2022-08-03 13:25:00 Proceeding
PARK BOROWIACKI 2022_PRZEDMIAR.pdf pdf 129.71 2022-08-03 13:25:00 Proceeding
PARK BOROWIACKI 2022_STWIOR.pdf pdf 11748.06 2022-08-03 13:25:00 Proceeding
PB_pzt3a.pdf pdf 1133.18 2022-08-03 13:25:00 Proceeding
SWZ.docx docx 443.46 2022-08-03 13:25:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 2304.07 2022-08-03 13:25:00 Proceeding
załączniki do SWZ.zip zip 2587.49 2022-08-03 13:25:00 Proceeding
wyjasnienie_SWZ..docx docx 415.72 2022-08-04 08:18:46 Public message
wyjasnienie_SWZ.pdf pdf 53.06 2022-08-04 08:18:46 Public message
wyjasnienie_SWZ-2.docx docx 415.81 2022-08-05 10:22:59 Public message
wyjasnienie_SWZ-2.pdf pdf 50.96 2022-08-05 10:22:59 Public message
wyjasnienie_SWZ-3.docx docx 416.46 2022-08-08 08:21:57 Public message
wyjaśnienie_SWZ-3.pdf pdf 62.87 2022-08-08 08:21:57 Public message
Informacja.docx docx 397.47 2022-08-18 14:36:24 Public message
informacja.pdf pdf 64.87 2022-08-18 14:36:24 Public message
wybor_oferty-platforma.pdf pdf 78.5 2022-08-25 14:16:52 Public message
wybór.oferty -platforma.docx docx 384.43 2022-08-25 14:16:52 Public message
ogloszenie_o_wyniku.pdf pdf 77.62 2022-09-28 09:26:40 Public message
ogloszenie_o_wykonaniu_umowy.pdf pdf 64.9 2022-11-25 09:56:29 Public message

Announcements

2022-11-25 09:56 Wioletta Rostankowska Ogłoszenie o wykonaniu umowy.

ogloszenie_o_wykonan [...].pdf

2022-09-28 09:26 Wioletta Rostankowska W załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogloszenie_o_wyniku. [...].pdf

2022-08-25 14:16 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja o wyborze oferty.

wybor_oferty-platfor [...].pdf

wybór.oferty -platfo [...].docx

2022-08-18 14:36 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Informacja.docx

informacja.pdf

2022-08-18 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 85.000 zł brutto
2022-08-08 08:21 Wioletta Rostankowska W załączeniu pismo - wyjaśnienie treści SWZ z dnia 8 sierpnia 2022 r.

wyjasnienie_SWZ-3.do [...].docx

wyjaśnienie_SWZ-3.pd [...].pdf

2022-08-05 10:22 Wioletta Rostankowska W załączeniu pismo - wyjaśnienie treści SWZ z dnia 5 sierpnia 2022 r.

wyjasnienie_SWZ-2.do [...].docx

wyjasnienie_SWZ-2.pd [...].pdf

2022-08-04 08:18 Wioletta Rostankowska W załączeniu pismo - wyjaśnienie treści SWZ.

wyjasnienie_SWZ..doc [...].docx

wyjasnienie_SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 537