Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 30/S/22 Dostawa samochodu osobowego typu SUV z napędem 4x4 na potrzeby Policji.

Anna Gołko
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 29-07-2022 12:26:00
Placing offers : 09-08-2022 09:30:00
Offers opening : 09-08-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 132.88 2022-07-29 12:26:00 Proceeding
SWZ.docx docx 136.62 2022-07-29 12:26:00 Proceeding
wyjaśnienia i zmiana SWZ.docx docx 35.26 2022-08-05 13:10:31 Public message
informacja z otwarcia ofert.doc doc 99.5 2022-08-09 10:27:46 Public message
INFORMACJA o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA strona.docx docx 51.01 2022-08-10 15:03:53 Public message

Announcements

2022-08-10 15:03 Anna Gołko Informacja o unieważnieniu postępowania.

INFORMACJA o UNIEWAŻ [...].docx

2022-08-09 10:27 Anna Gołko Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].doc

2022-08-09 09:30 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że kwota, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 100.000,00 zł.
2022-08-05 13:10 Anna Gołko Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ.

wyjaśnienia i zmiana [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 340