Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IR.271.1.10.2022 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMULALNYCH Z TERENU GMINY DĄBRÓWKA W 2023 ROKU

Zamówienia Publiczne
Gmina Dąbrówka Department: Referat Inwestycji i Rozwoju
Deadlines:
Published : 05-08-2022 12:05:00
Placing offers : 30-11-2022 11:00:00
Offers opening : 30-11-2022 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu -opublikowane.pdf pdf 42.64 2022-08-05 12:05:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ_Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 373.58 2022-08-05 12:05:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ- Formularz ofertowy.doc doc 83.5 2022-08-05 12:05:00 Proceeding
Załącznik na 3 do SWZ.zip zip 113.62 2022-08-05 12:05:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Wykaz usług.doc doc 40 2022-08-05 12:05:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz narzędzi.doc doc 38 2022-08-05 12:05:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Wykaz osób.doc doc 45 2022-08-05 12:05:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie.docx docx 30.63 2022-08-05 12:05:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Oświadczenie art. 108, art.109.docx docx 23.09 2022-08-05 12:05:00 Proceeding
Załącznik nr 9 Projektowane postanowienia umowne.pdf pdf 421.35 2022-08-05 12:05:00 Proceeding
Załącznik nr 10 Klauzula_informacyjna_RODO.pdf pdf 564.14 2022-08-05 12:05:09 Proceeding
Załącznik nr 11 i załącznik nr 12 Regulamin platformazakupowa oraz Instrukcja.pdf pdf 944.8 2022-08-05 12:05:09 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 1582.2 2022-08-05 12:56:39 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji 1.pdf pdf 65.61 2022-08-18 09:15:26 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłaoszenia wysłane do publikacji 2.pdf pdf 65.61 2022-08-18 09:15:31 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikancji 3.pdf pdf 61.1 2022-08-18 09:15:34 Proceeding
Zmiana SWZ termin 2.pdf pdf 585.08 2022-08-29 11:22:02 Proceeding
Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia.PDF PDF 1183.3 2022-09-08 07:53:13 Proceeding
NOWY_Załącznik nr 1a OPZ mieszkańcy zmiany.pdf pdf 374.4 2022-09-08 12:32:21 Proceeding
NOWY_Załącznik nr 9 Projketowane postanowienia umowne.doc.pdf pdf 444.47 2022-09-08 12:32:21 Proceeding
_Zmiana SWZ termin 6.pdf pdf 1110.98 2022-10-24 15:53:21 Proceeding
Odpowiedzi na pytania z dnia 10.08.2022.pdf pdf 743.84 2022-08-10 16:22:13 Public message
_Informacja o wniesieniu odwołania.pdf pdf 742.23 2022-08-18 12:44:12 Public message
Kopia odwołania.pdf pdf 3024.69 2022-08-18 12:44:12 Public message
_Zmiana SWZ termin.pdf pdf 754.96 2022-08-18 12:44:47 Public message
2022-OJS161-459714-pl.pdf pdf 66.01 2022-08-23 11:37:33 Public message
2022-OJS164-466921-pl.pdf pdf 65.91 2022-08-26 09:21:09 Public message
2022-OJS177-502038-pl.pdf pdf 65.58 2022-09-14 09:51:50 Public message
_Informacja o wniesieniu odwołania-1.pdf pdf 1118.57 2022-09-22 08:15:58 Public message
Kopia odwołania.pdf pdf 9829.67 2022-09-22 08:15:58 Public message
Zmiana SWZ termin3.pdf pdf 583.66 2022-09-23 09:10:39 Public message
Zmiana SWZ termin4.pdf pdf 1109.56 2022-10-05 10:43:59 Public message
Zmiana SWZ termin5.DOC.pdf pdf 583.66 2022-10-14 09:53:28 Public message

Announcements

2022-10-31 09:13 Zamówienia Publiczne Zmiana SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu jest w trakcie publikacji.
2022-10-14 09:53 Zamówienia Publiczne Zmiana SWZ termin składania i otwarcia ofert.

Zmiana SWZ termin5.D [...].pdf

2022-10-05 10:43 Zamówienia Publiczne Zmiana terminu składania ofert

Zmiana SWZ termin4.p [...].pdf

2022-09-23 09:10 Zamówienia Publiczne Zmiana terminu składania ofert

Zmiana SWZ termin3.p [...].pdf

2022-09-22 08:15 Zamówienia Publiczne Informacja o wniesieniu odwołania

_Informacja o wniesi [...].pdf

Kopia odwołania.pdf

2022-09-14 09:51 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane

2022-OJS177-502038-p [...].pdf

2022-08-26 09:21 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie terminu 2 opublikowane

2022-OJS164-466921-p [...].pdf

2022-08-23 11:37 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1 opublikowane

2022-OJS161-459714-p [...].pdf

2022-08-18 12:44 Zamówienia Publiczne Zmiana SWZ - termin

_Zmiana SWZ termin.p [...].pdf

2022-08-18 12:44 Zamówienia Publiczne Informacja o wniesieniu odwołania

_Informacja o wniesi [...].pdf

Kopia odwołania.pdf

2022-08-10 16:22 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania z dnia 10.08.2022

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 2686