Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MKUO ProNatura ZP/NO/43/22 Dostawa nowego analizatora spalin wraz z kontenerem oraz przeniesieniem istniejących dwóch analizatorów do nowego kontenera na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych MKUO ProNatura Sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 26-07-2022 09:54:00
Placing offers : 20-09-2022 11:00:00
Offers opening : 20-09-2022 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
43_ogłoszenie o zamówieniu przesłane_opublikowane..pdf pdf 106.29 2022-07-26 09:54:00 Proceeding
43_SWZ.pdf pdf 723.98 2022-07-26 09:54:00 Proceeding
43_Załączniki do SWZ_edytowalne.docx docx 91.46 2022-07-26 09:54:00 Proceeding
Instrukcja wypełniania JEDZ.docx docx 15.4 2022-07-26 09:54:00 Proceeding
43_JEDZ_plik do zaimportowania.xml xml 117.19 2022-07-26 09:54:00 Proceeding
43_Zawiadomienie_odpowiedzi na pytania_.pdf pdf 165.36 2022-08-09 09:05:29 Public message
43_Formularz ofertowy edytowalny _ po modyfikacji (termin związania ofertą).docx docx 81.27 2022-08-09 09:05:29 Public message
43_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (zmana dat)_opublikowane..pdf pdf 67.3 2022-08-09 09:05:29 Public message
43_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (zmana dat)_przesłane do publikacji 25.08.2022r..pdf pdf 70.55 2022-08-29 08:25:04 Public message
43_Zawiadomienie_odpowiedzi na pytania.pdf pdf 259.75 2022-08-29 08:25:04 Public message
43_Zawiadomienie_odpowiedzi na pytania_.pdf pdf 190.63 2022-08-29 08:25:04 Public message
43_Zawiadomienie_odpowiedzi na pytania_13.09.22r..pdf pdf 248.6 2022-09-13 15:00:29 Public message
43_Zawiadomienie_odpowiedzi na pytania_13.09.22r._.pdf pdf 167.37 2022-09-13 15:00:29 Public message
43_Informacja z otwarcia.pdf pdf 60.84 2022-09-20 15:18:25 Public message
43_Informacja z otwarcia_.pdf pdf 186.46 2022-09-20 15:18:25 Public message
43_zawiadomienie o wyborze oferty..pdf pdf 96.22 2022-11-02 13:50:51 Public message
43_zawiadomienie o wyborze oferty_.pdf pdf 160.44 2022-11-02 13:50:51 Public message
43_ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_opublikowane.pdf pdf 98.82 2022-11-14 14:48:11 Public message

Announcements

2022-11-14 14:48 Monika Niegoda MKUO ProNatura ZP/NO/43/22_Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

43_ogłoszenie o udzi [...].pdf

2022-11-02 13:50 Monika Niegoda MKUO ProNatura ZP/NO/43/22_ Zawiadomienie o wyborze oferty

43_zawiadomienie o w [...].pdf

43_zawiadomienie o w [...].pdf

2022-09-20 15:18 Monika Niegoda MKUO ProNatura ZP/NO/43/22_ Informacja z otwarcia ofert

43_Informacja z otwa [...].pdf

43_Informacja z otwa [...].pdf

2022-09-20 11:00 Buyer message MKUO ProNatura ZP/NO/43/22_ Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy Pzp. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 1 857 300,00 zł brutto
2022-09-13 15:00 Monika Niegoda MKUO ProNatura ZP/NO/43/22 -ZAWIADOMIENIE z dnia 13.09.2022r._ odpowiedzi na pytania

43_Zawiadomienie_odp [...].pdf

43_Zawiadomienie_odp [...].pdf

2022-08-29 08:25 Monika Niegoda MKUO ProNatura ZP/NO/43/22 -ZAWIADOMIENIE z dnia 25.08.2022r._ odpowiedzi na pytania, OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)_przesłane do publikacji 25.08.2022r.,

43_ogłoszenie o zmia [...].pdf

43_Zawiadomienie_odp [...].pdf

43_Zawiadomienie_odp [...].pdf

2022-08-09 09:05 Monika Niegoda MKUO ProNatura ZP/NO/43/22
-ZAWIADOMIENIE_ zmiana terminu składania i otwarcia ofert, związania ofertą oraz odbycia obowiązkowej wizji lokalnej,
-OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA_OPUBLIKOWANE,
-FORMULARZ OFERTOWY_EDYTOWALNY_PO MODYFIKACJI.

43_Zawiadomienie_odp [...].pdf

43_Formularz ofertow [...].docx

43_ogłoszenie o zmia [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1132