Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RBRiGK.271.2.21.2022 Włocławska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 30.06.2024r.

Ewelina Wyciechowska
Urząd Gminy Włocławek
Deadlines:
Published : 15-07-2022 12:01:00
Placing offers : 17-08-2022 11:00:00
Offers opening : 17-08-2022 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 382630-2022.pdf pdf 254.18 2022-07-15 12:01:00 Proceeding
Wloclawska_GZ_SWZ.pdf pdf 702.47 2022-07-15 12:01:00 Proceeding
Zal_1a_Wykaz_PPE.xlsx xlsx 190.1 2022-07-15 12:01:00 Proceeding
Zal_1b_Wykaz_PPE.xlsx xlsx 76.28 2022-07-15 12:01:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_Oferty.docx docx 38.51 2022-07-15 12:01:00 Proceeding
Zal_3_JEDZ.docx docx 74.49 2022-07-15 12:01:00 Proceeding
Zal_3a_Oswiadczenie_wykluczenie.doc doc 55 2022-07-15 12:01:00 Proceeding
Zal_3b_Oswiadczenie_podmiot_udostepniajacy.doc doc 47 2022-07-15 12:01:00 Proceeding
Zal_4_Wykaz_dostaw.docx docx 30.45 2022-07-15 12:01:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.docx docx 27.38 2022-07-15 12:01:00 Proceeding
Zal_6_Oswiadczenie_aktualnosc.docx docx 28.65 2022-07-15 12:01:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie.docx docx 27.84 2022-07-15 12:01:00 Proceeding
Zal_8_Projektowane_postanowienia_Umowy.docx docx 152.58 2022-07-15 12:01:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie 2022-OJS140-398788-pl SPROSTOWANIE.pdf pdf 152.79 2022-07-22 11:29:14 Proceeding
ogłoszenie o zmianie 2022-OJS140-398788-pl SPROSTOWANIE.pdf pdf 152.79 2022-07-22 11:28:56 Public message
Odpowiedzi_01.pdf pdf 273.64 2022-07-25 12:38:39 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 162.75 2022-08-17 14:27:56 Public message
Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie.pdf pdf 164.05 2022-08-19 07:37:24 Public message
Wybór - do Wszystkich.pdf pdf 175.85 2022-11-02 14:00:25 Public message

Announcements

2022-11-02 14:00 Ewelina Wyciechowska Zamawiający w załączeniu przekazuje dokument - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy Części I oraz Części II).

Wybór - do Wszystkic [...].pdf

2022-08-19 07:37 Ewelina Wyciechowska Zamawiający w załączeniu przekazuje dokument - Informacja z otwarcia ofert (sprostowanie).

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-17 14:27 Ewelina Wyciechowska Zamawiający w załączeniu przekazuje dokument - Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-17 11:00 Buyer message Kwota przeznaczona na realizację zamówienia brutto: 37 504.800,59 zł, w tym:
- na część I dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów: 32 136.756,12 zł;
- na cześć II dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego: 5 368.044,47 zł.
2022-07-25 12:38 Ewelina Wyciechowska Zamawiający w załączeniu przekazuje dokument - Wyjaśnienia SWZ.

Odpowiedzi_01.pdf

2022-07-22 11:28 Ewelina Wyciechowska Zamawiający przekazuje dokument - "Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji".

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1311