Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS.ZP/AM/351-57/2022 TP/U/S Przygotowanie publikacji – monografii wraz redakcją i korektą edytorską

Deadlines:
Published : 13-07-2022 12:15:00
Placing offers : 21-07-2022 10:00:00
Offers opening : 21-07-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o postępowaniu.pdf pdf 143.37 2022-07-13 12:15:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 444.83 2022-07-13 12:15:00 Proceeding
Załacznik nr 2 - umowa.pdf pdf 277.06 2022-07-13 12:15:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - OPZ.pdf pdf 233.73 2022-07-13 12:15:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy.docx docx 40.79 2022-07-13 12:15:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnniania warunków udziału w postępowaniu.docx docx 31.56 2022-07-13 12:15:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług.docx docx 22.57 2022-07-13 12:15:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wykaz potwierdzający doświadczenie kierownika zespołu .docx docx 28.81 2022-07-13 12:15:00 Proceeding
Załącznik nr 7 -Oświadczenie o wpisie.docx docx 28.21 2022-07-13 12:15:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 22.25 2022-07-13 12:15:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnniania warunków udziału w postępowaniu.docx docx 31.41 2022-07-20 08:37:49 Public message
informacja o kwocie.pdf pdf 164.3 2022-07-21 10:12:39 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 166.63 2022-07-21 12:52:12 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 180.42 2022-08-09 08:58:16 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 169.89 2022-11-23 10:27:02 Public message

Announcements

2022-11-23 10:27 Andrzej Misiejko Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-08-09 08:58 Andrzej Misiejko Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-07-21 12:52 Andrzej Misiejko Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-21 10:12 Andrzej Misiejko Informacja o kwocie

informacja o kwocie. [...].pdf

2022-07-20 08:37 Andrzej Misiejko W załączeniu przesyłam poprawiony Załącznik nr 4 do postępowania

Załącznik nr 4 - Oś [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 408