Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ROPS.VIII.2205.29.2022 Przedmiot zamówienia obejmuje usługę szkoleniową w celu przeprowadzenia cyklu szkoleń z zakresu mediacji rodzinnych dla pracowników podmiotów realizujących zadania dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z terenu województwa wielkopolskiego

Deadlines:
Published : 11-07-2022 14:21:00
Placing offers : 18-07-2022 23:59:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 618 567 311

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
wzór umowy.pdf pdf 727.44 2022-07-11 14:21:00 Subject of the order
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 480.34 2022-07-11 14:21:00 Subject of the order
OŚWIADCZENIE ustawa sankcyjna zał 3.odt odt 5.69 2022-07-11 14:21:00 Criterion
Załącznik nr 2.odt odt 7.13 2022-07-11 14:21:00 Criterion
mediacje wybór.pdf pdf 177.45 2022-07-25 15:11:33 Public message

Announcements

2022-07-25 15:11 Kajetan Walczak Zamawiający publikuje protokół z przeprowadzonego postępowania będący protokołem wyboru Wykonawcy.

mediacje wybór.pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przedmiot zamówienia obejmuje usługę szkoleniową w celu przeprowadzenia cyklu szkoleń z zakresu mediacji rodzinnych dla pracowników podmiotów realizujących zadania dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z terenu województwa wlkp. Szczegóły zawiera załącznik Zapytanie ofertowe oraz wzór umowy.

wzór umowy.pdf

Zapytanie ofertowe.p [...].pdf

1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - od 1 września do 30 listopada 2022r. Terminy poszczególnych szkoleń zaproponuje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym. Po zakończeniu procedury wyboru. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, materiałów szkoleniowych, certyfikatów itp. po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Warunki udziału - Szczegóły określa zapytanie ofertowe w pkt. 8. Na potwierdzenie spełniania warunków Wykonawca załączy kserokopię dyplomu studiów wyższych - kierunkowych oraz aktualny certyfikat mediatora. Pozostałe - proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" Attachment required (0)
6 Kryteria oceny 40% Szczegóły określa zapytanie ofertowe w pkt. 9. Na potwierdzenie Doświadczenia Wykonawca złoży załącznik nr 2 (podpisany elektronicznie lub podpisem z pieczątką) Attachment required

Załącznik nr 2.odt

(0)
7 Warunki udziału 2 - Wykonawca złoży oświadczanie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania z tzw. ustawy sankcyjnej. załącznik nr 3 (podpisany elektronicznie lub podpisem z pieczątką) Attachment required

OŚWIADCZENIE ustawa [...].odt

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 402