Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ROPS.VIII.2205.28.2022 Organizacja półkolonii letnich dla ok 50 dzieci z doświadczeniem migracji, na terenie miast, w których znajdują się siedziby Centrów Integracji Cudzoziemców, tj. Piły i Leszna

Deadlines:
Published : 08-07-2022 11:00:00
Placing offers : 15-07-2022 23:59:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 61 8 567 311

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 304.87 2022-07-08 11:00:00 Proceeding
wzór umowy.pdf pdf 250.29 2022-07-08 11:00:00 Proceeding
Załącznik nr 3.odt odt 7.01 2022-07-08 11:00:00 Criterion
OŚWIADCZENIE ustawa sankcyjna zał 2.odt odt 5.78 2022-07-08 11:00:00 Criterion
półkolonie wybór.pdf pdf 172.26 2022-07-20 12:18:20 Public message

Announcements

2022-07-20 12:18 Kajetan Walczak Zamawiający publikuje protokół z postępowania - wybór wykonawcy.

półkolonie wybór.pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 zadanie częściowe nr 1 CIC Piła Organizacja 1 turnusu półkolonii dla Centrum Integracji Cudzoziemców w Pile - szczegóły określa załącznik - Zapytanie ofertowe oraz wzór umowy. Należy podać kwotę za pobyt jednego dziecka na jednym tygodniowym turnusie. 1 week - (0)
2 zadanie częściowe nr 2 CIC Leszno Organizacja 1 turnusu półkolonii dla Centrum Integracji Cudzoziemców w Lesznie - szczegóły określa załącznik - Zapytanie ofertowe oraz wzór umowy. Należy podać kwotę za pobyt jednego dziecka na jednym tygodniowym turnusie. 1 week - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 25.07.2022 - 26.08.2022r Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, koszty materiałów dla uczestników półkolonii, dostosowanych do tematyki zajęć, biletów wstępu, biletów komunikacji i wyżywienia, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Warunki udziału - Warunki udziału określa Zapytanie ofertowe pkt. V Proszę potwierdzić wpisując "Oświadczam że spełniam wymagania" Jako załącznik Wykonawca załącza tylko program półkolonii. Attachment required (0)
6 Kryteria oceny 20% Kryteria wyboru określa Zapytanie ofertowe w pkt. VI Wykonawca załącza zał. nr 3 - Doświadczenie opiekuna Attachment required

Załącznik nr 3.odt

(0)
7 Oświadczenie - ustawa sankcyjna - Wykonawca oświadcza że nie zachodzą wobec niego przesłanki o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) Wykonawca załącza zał nr 2 Attachment required

OŚWIADCZENIE ustawa [...].odt

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 401