Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 262-8/2022 Renowacja parkietów w wybranych pomieszczeniach budynku głównego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Deadlines:
Published : 06-07-2022 09:56:00
Placing offers : 21-07-2022 10:00:00
Offers opening : 21-07-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 141.7 2022-07-06 09:56:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1193.25 2022-07-06 09:56:00 Proceeding
załączniki edytowalne.docx docx 55.81 2022-07-06 09:56:00 Proceeding
Załacznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia (1).7z 7z 107229.55 2022-07-06 09:56:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia.pdf pdf 907.8 2022-07-06 09:56:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 889.35 2022-07-06 09:56:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 887.22 2022-07-06 09:56:00 Proceeding
Informacja o ofertach.pdf pdf 422.74 2022-07-21 12:12:39 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 432.46 2022-08-08 11:25:23 Public message

Announcements

2022-08-08 11:25 Ewa Świątek Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Zamawiający udostępnia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-07-21 12:12 Ewa Świątek Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Zamawiający w załączeniu udostępnia informacje o ofertach złożonych w przedmiotowym postępowaniu

Informacja o ofertac [...].pdf

2022-07-21 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - 61 500,00 PLN

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 418