Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.49.2022 Doposażenie placu zabaw w Parku Borowiackim w Czersku w ramach projektu pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku

Wioletta Rostankowska
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 04-07-2022 13:56:00
Placing offers : 19-07-2022 09:00:00
Offers opening : 19-07-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
karty techniczne.zip zip 11086.47 2022-07-04 13:56:00 Proceeding
ogloszenie.pdf pdf 144.91 2022-07-04 13:56:00 Proceeding
PARK BOROWIACKI 2022_PRZEDMIAR.pdf pdf 129.71 2022-07-04 13:56:00 Proceeding
PARK BOROWIACKI 2022_STWIOR.pdf pdf 11748.06 2022-07-04 13:56:00 Proceeding
PB_pzt3a.pdf pdf 1133.18 2022-07-04 13:56:00 Proceeding
SWZ.docx docx 442.28 2022-07-04 13:56:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 2244.99 2022-07-04 13:56:00 Proceeding
załączniki do SWZ.zip zip 2576.98 2022-07-04 13:56:00 Proceeding
wyjasnienie_SWZ..docx docx 416.03 2022-07-12 11:02:55 Public message
wyjasnienie_SWZ.pdf pdf 65.02 2022-07-12 11:02:55 Public message
WZ.271.49.2022 INFROMACJA Z OTWARCIA .pdf pdf 78.05 2022-07-20 20:33:10 Public message
Informacja z otwarcia.docx docx 143.93 2022-07-20 20:33:10 Public message
unieważnienie.docx docx 461.95 2022-07-25 08:54:35 Public message
WZ.271.49.2022 UNIEWAŻNIENIE.pdf pdf 57.91 2022-07-25 08:54:35 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA.pdf pdf 67.69 2022-07-25 19:20:29 Public message

Announcements

2022-07-25 19:20 Arleta Matusik OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU [...].pdf

2022-07-25 08:54 Arleta Matusik INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

unieważnienie.docx

WZ.271.49.2022 UNIEW [...].pdf

2022-07-20 20:33 Arleta Matusik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

WZ.271.49.2022 INFRO [...].pdf

Informacja z otwarci [...].docx

2022-07-19 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 85.000,00 zł brutto
2022-07-12 11:02 Wioletta Rostankowska W załączeniu wyjaśnienie treści SWZ.

wyjasnienie_SWZ..doc [...].docx

wyjasnienie_SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 572