Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.1.41.2022 Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej klasy Z nr 111318R ul. Przemysłowa w Jarosławiu od km 0+000,00 do km 0+897,00 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”.

Marcin Giliciński
Urząd Miasta Jarosławia Department: Urząd Miasta Jarosławia
Deadlines:
Published : 30-06-2022 14:05:00
Placing offers : 08-07-2022 11:00:00
Offers opening : 08-07-2022 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja techniczna.zip zip 351262.47 2022-06-30 14:05:00 Proceeding
Doświadczenie osób.doc doc 60 2022-06-30 14:05:00 Proceeding
Doświadczenie zawodowe wykonawcy.doc doc 56 2022-06-30 14:05:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 134.99 2022-06-30 14:05:00 Proceeding
oświadczenie dot. gr. kapitałowej.docx docx 74.9 2022-06-30 14:05:00 Proceeding
SWZ.docx docx 108.93 2022-06-30 14:05:00 Proceeding
Wykaz osób.doc doc 55 2022-06-30 14:05:00 Proceeding
Wzór umowy.doc doc 164.5 2022-06-30 14:05:00 Proceeding
Formularz ofertowy.docx docx 56.78 2022-06-30 14:05:00 Criterion
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 77.6 2022-06-30 14:05:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 236.84 2022-07-08 13:34:24 Public message
Ogłoszenie o wyniku postepowania.pdf pdf 401.08 2022-07-22 12:38:57 Public message

Announcements

2022-07-22 12:38 Marcin Giliciński Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-07-08 13:34 Marcin Giliciński Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-08 11:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 27 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Formularz ofertowy.d [...].docx

oświadczenie o niepo [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 430