Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.47.2022 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu: „Cyfrowa Gmina. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” z podziałem na części.

Arleta Matusik
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 30-06-2022 13:55:00
Placing offers : 13-07-2022 09:00:00
Offers opening : 13-07-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 337.88 2022-06-30 13:55:00 Proceeding
SWZ.doc doc 491 2022-06-30 13:55:00 Proceeding
SWZ-WZ.271.47.2022.pdf pdf 2287.62 2022-06-30 13:55:00 Proceeding
Zal 3 do SWZ SZCZEGÓŁOWE OPISY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.zip zip 1151.38 2022-06-30 13:55:00 Proceeding
zal 5 do SWZ PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMÓW.zip zip 3210.42 2022-06-30 13:55:00 Proceeding
zal 7 do SWZ OPIS SPRZETU SKŁADANY PRZEZ WYKONAWCE.zip zip 1299.34 2022-06-30 13:55:00 Proceeding
ZAŁACZNIKI DO SWZ.zip zip 471.53 2022-06-30 13:55:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf pdf 37.1 2022-07-07 15:10:28 Public message
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMÓW CZ 4,5,6 - PO ZMIANIE.zip zip 750.81 2022-07-07 15:10:28 Public message
SZCZEGÓŁOWE OPISY CZ 4,5,6,8 PO ZMIANIE.zip zip 97.5 2022-07-07 15:10:28 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 400.67 2022-07-07 15:10:28 Public message
wyjaśnienie treści SWZ NR 1.odt odt 63.1 2022-07-07 15:10:28 Public message
zal 7 do SWZ OPIS SPRZETU SKŁADANY PRZEZ WYKONAWCE CZ 4,5,6,8 PO ZMIANIE.zip zip 410.51 2022-07-07 15:10:28 Public message
Informacja z otwarcia .odt odt 66.48 2022-07-13 14:51:23 Public message
Informacja z otwarcia .pdf pdf 260.01 2022-07-13 14:51:23 Public message
WZ.271.47.2022 UNIEWAŻNIENIE CZ1,2,6,7,8,9,10 PLATFORMA.doc doc 314 2022-07-21 19:51:40 Public message
WZ.271.47.2022 UNIEWAŻNIENIE CZ 1,2,6,7,8,9,10 PLATFORMA.pdf pdf 354.73 2022-07-21 19:51:40 Public message
WZ.271.47.2022 UNIEWAŻNIENIE CZ 11,12 PLATFORMA.doc doc 278.5 2022-07-21 19:53:12 Public message
WZ.271.47.2022 UNIEWAŻNIENIE CZ. 11 I 12.pdf pdf 102.03 2022-07-21 19:53:12 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty CZ 3,4,5,13 platforma.odt odt 63.56 2022-07-28 17:19:19 Public message
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZ3,4,5,13 PLATFORMA .pdf pdf 213.8 2022-07-28 17:19:19 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA.pdf pdf 223.95 2022-08-25 17:37:30 Public message

Announcements

2022-08-25 17:37 Arleta Matusik OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU [...].pdf

2022-07-28 17:19 Arleta Matusik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Część III: Dostawa oprogramowania biurowego – 48 sztuk
Część IV: Dostawa licencji dla urządzenia: Premium UTM Security Pack – 1 sztuka
Część V: Dostawa urządzenia UTM – 2 sztuki
Część XIII: Dostawa dysków serwerowych do rozbudowy serwerów – 4 sztuki

Informacja o wyborze [...].odt

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2022-07-21 19:53 Arleta Matusik OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
DOTYCZY CZĘŚCI NR 11,12

WZ.271.47.2022 UNI [...].doc

WZ.271.47.2022 UNIEW [...].pdf

2022-07-21 19:51 Arleta Matusik OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
DOTYCZY CZĘŚCI NR 1, 2, 6, 7, 8 ,9, 10,

WZ.271.47.2022 UNI [...].doc

WZ.271.47.2022 UNIEW [...].pdf

2022-07-13 14:51 Arleta Matusik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].odt

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-13 09:00 Buyer message CZI: Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 270 999,81 zł
CZII: Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 30 000 zł
CZIII: Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 57 613,33 zł
CZIV: Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 9 361,17 zł
CZV: Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 20 000 zł
CZVI: Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 10 000 zł
CZVII: Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 20 000 zł
CZVIII: Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 40 000 zł
CZIX: Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 15 000 zł
CZX: Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 6 000 zł
CZXI: Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 13 458,83 zł
CZXII: Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 18 000 zł
CZXIII: Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 6 000 zł
2022-07-07 15:10 Arleta Matusik WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ


ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający wprowadza zmiany w treści specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu, tj.:

1. Zmienia pkt 14.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:
14.1.Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert (art. 307 ust. 1 ustawy Pzp). tj.: do dnia 11.08.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Zmienia pkt 15.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:
15.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk do dnia 13.07.2022 r. do godz. 09:00.

3. Zmienia pkt 16.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:
„16.1 Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl w dniu 13.07.2022 r. o godz. 09:05, tj. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy Pzp.

Powyższe zmiany prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. W związku z tym Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 11.07. 2022 roku do godz. 09:00.UWAGA: Zamawiający zmiany w opisach oraz PPU naniósł na czerwono.

Załączniki:
1) Projektowane postanowienia umów DLA CZ.IV, CZ.V, CZ.VI- po zmianie.
2) Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia DLA CZ.IV, CZ,V,CZ.VI,VIII-po zmianie.
3) Załącznik nr 7 do SWZ opisy techniczne zaoferowanego sprzętu i oprogramowania
DLA CZV,CZIV,CZVI,VIII -po zmianie-UWAGA ZAŁĄCZNIK SKŁADANY PRZEZ WYKONAWCĘ WRAZ Z OFERTĄ.
4) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

PROJEKTOWANE POSTANO [...].zip

SZCZEGÓŁOWE OPISY [...].zip

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

wyjaśnienie treści S [...].odt

zal 7 do SWZ OPIS SP [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1003