Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ROPS.VIII.2205.25.2022 Usługa szkoleniowa dotycząca przeprowadzenia szkolenia z obszaru interwencji kryzysowej (1 cykl szkolenia 120-godzinnego)

Deadlines:
Published : 30-06-2022 13:51:00
Placing offers : 07-07-2022 23:59:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 61 8567 311

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
umowa interwencja kryzysowa.docx docx 165.6 2022-06-30 13:51:00 Subject of the order
Zapytanie ofertowe_szkolenia interwencja kryzysowa i zał 1,2.docx docx 258.34 2022-06-30 13:51:00 Subject of the order
OŚWIADCZENIE 3.odt odt 4.92 2022-06-30 13:51:00 Criterion
protokół -wybór wykonawcy.pdf pdf 130.89 2022-07-11 09:42:18 Public message

Announcements

2022-07-11 09:42 Kajetan Walczak Zamawiający publikuje protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego, będący jednocześnie protokołem wyboru wykonawcy.

protokół -wybór wyko [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa szkoleniowa dotycząca przeprowadzenia szkolenia z obszaru interwencji kryzysowej (1 cykl szkolenia 120-godzinnego) szczegóły określa załącznik Zapytanie ofertowe. UWAGA WYKONAWCA PODAJĘ CENĘ ZA 1 godz. która jest przemnażana razy 120 godz.

umowa interwencja kr [...].docx

Zapytanie ofertowe_s [...].docx

120 h - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6069 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 50% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - określa zapytanie ofertowe oraz załącznik nr 1 Proszę potwierdzić wpisują "Akceptuję" Attachment required (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, materiałów szkoleniowych , certyfikatów itp. po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Warunki uczestnictwa 1 - określa załącznik Zapytanie ofertowe. Proszę złożyć kopię certyfikatu z zakresu interwencji kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz potwierdzić wymagane terminy na zał. nr 1 Proszę potwierdzić wpisując "Potwierdzam" Attachment required (0)
6 Kryterium oceny 2 50% Określa załącznik Zapytanie ofertowe. Wykonawca złoży zał nr 2 celem potwierdzenia doświadczenia. Attachment required (0)
7 Warunki uczestnictwa 2 - Wykonawca złoży pod rygorem wykluczenia z postępowania zał nr 3 tj. Oświadczenie, że nie zachodzą wobec niego przesłanki o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) Attachment required

OŚWIADCZENIE 3.odt

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 518