Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: G.202.3.2022 Ochrona fizyczna osób i mienia w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku wraz z obsługą sezonową szatni

Deadlines:
Published : 29-06-2022 12:28:00
Placing offers : 08-07-2022 09:00:00
Offers opening : 08-07-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 154.74 2022-06-29 12:28:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 330.44 2022-06-29 12:28:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamowienia ochrona.pdf pdf 216.59 2022-06-29 12:28:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oferta.doc doc 97 2022-06-29 12:28:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 29.16 2022-06-29 12:28:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 27.02 2022-06-29 12:28:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się.docx docx 22.37 2022-06-29 12:28:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Projekt umowy.pdf pdf 297.04 2022-06-29 12:28:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wykaz usług.docx docx 14.86 2022-06-29 12:28:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 26.58 2022-06-29 12:28:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.44 2022-06-29 14:30:27 Public message
Odpowiedź na zapytanie.pdf pdf 130.89 2022-06-30 12:32:04 Public message
Zmiana SWZ.pdf pdf 157.25 2022-06-30 14:50:19 Public message
Odpowiedź na zapytanie2.pdf pdf 133.59 2022-07-01 11:29:56 Public message
Odpowiedź na zapytanie3.pdf pdf 131.93 2022-07-04 13:45:21 Public message
Odpowiedź na zapytanie4.pdf pdf 146.28 2022-07-05 10:04:33 Public message
Odpowiedź na zapytanie5.pdf pdf 127.44 2022-07-05 13:51:27 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 148.61 2022-07-08 11:22:31 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 135.24 2022-07-20 09:12:49 Public message

Announcements

2022-07-20 09:12 Aneta Kręcicka Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-07-08 11:22 Aneta Kręcicka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-08 11:16 Aneta Kręcicka The message was withdrawn by the Buyer.
2022-07-08 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 970 000,00 zł brutto.
2022-07-05 13:51 Aneta Kręcicka Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

2022-07-05 10:04 Aneta Kręcicka Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

2022-07-04 13:45 Aneta Kręcicka Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

2022-07-01 11:29 Aneta Kręcicka Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

2022-06-30 14:50 Aneta Kręcicka Zamian treści SWZ

Zmiana SWZ.pdf

2022-06-30 12:32 Aneta Kręcicka Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

2022-06-29 14:30 Aneta Kręcicka Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 825