Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/2093/22 Świadczenie usług informatycznych oraz serwisowania oprogramowania aplikacyjnego dla Szpitala Murcki Sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 27-06-2022 15:20:00
Placing offers : 04-07-2022 10:00:00
Offers opening : 04-07-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ informatyka 27.06.22.pdf pdf 247.72 2022-06-27 15:20:00 Proceeding
08da583a-858d-811c-4d6a-18000fed1ff3 ogł. o zamowieniu.pdf pdf 133.78 2022-06-27 15:20:00 Proceeding
zal. nr 4 oswiadczenia-wykonawcy-wykonawcow-z-art-125-ust-1-ustawy-Pzp-ponizej-progow.docx docx 27.75 2022-06-27 15:20:00 Proceeding
zał. nr 5 oswiadczenia-podmiotu-udostepniajacego-zasoby-z-art-125-ust-5-Pzp-ponizej-progow.docx docx 25.11 2022-06-27 15:20:00 Proceeding
zal. 7-wykaz.uslug inform 27.06.22.doc doc 36 2022-06-27 15:20:00 Proceeding
Zalacznik.nr3 oświadczenie o aktualności 27.06.22.doc doc 32.5 2022-06-27 15:20:00 Proceeding
Zalacznik.nr2 ośwaiadzcenie 27.06.22.doc doc 44 2022-06-27 15:20:00 Proceeding
zal.nr1-formularz.ofertowy27.06.22.doc doc 55.5 2022-06-27 15:20:00 Proceeding
zał nr 6 - istotne postanowienia umowy.7z 7z 378.79 2022-06-27 15:20:00 Proceeding
ifn. otwarcie.docx docx 2434.99 2022-07-11 07:05:45 Public message
inf. o wyborze oferty najkorzystniejszej.docx docx 2436.41 2022-07-12 14:00:29 Public message
08da7158-97da-0ae5-c34e-1f000f182013ogł. o wyniku postepowania.pdf pdf 62.85 2022-07-29 14:12:03 Public message

Announcements

2022-07-29 14:12 Katarzyna Okoń Ogłoszenie o wyniku postępowania

08da7158-97da-0ae5-c [...].pdf

2022-07-12 14:00 Katarzyna Okoń Informacja dotycząca wyboru oferty najkorzystniejszej

inf. o wyborze ofert [...].docx

2022-07-11 07:05 Katarzyna Okoń Informacja z otwarcia ofert

ifn. otwarcie.docx

2022-07-04 10:00 Buyer message 325 919,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 504