Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.48.2022 Przygoda Malucha - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk

Wioletta Rostankowska
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 20-06-2022 11:38:00
Placing offers : 08-07-2022 09:00:00
Offers opening : 08-07-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Część 1 - Remont izby lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku.zip zip 22653.42 2022-06-20 11:38:00 Proceeding
Część 2 - Remont i dostosowanie 2 pomieszczeń i łazienki w LCKEiOP w Będźmierowicach.zip zip 1935.06 2022-06-20 11:38:00 Proceeding
ogloszenie.pdf pdf 150.88 2022-06-20 11:38:00 Proceeding
SWZ.docx docx 206.74 2022-06-20 11:38:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1897.11 2022-06-20 11:38:00 Proceeding
załączniki do SWZ.zip zip 1381.63 2022-06-20 11:38:00 Proceeding
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf pdf 36.53 2022-07-04 11:35:49 Public message
wyjasnienie-zmiana_SWZ.docx docx 155.64 2022-07-04 11:35:49 Public message
wyjaśnienie_zmiana_SWZ.pdf pdf 83.2 2022-07-04 11:35:49 Public message
informacja.docx docx 149.34 2022-07-08 12:51:38 Public message
informacja.pdf pdf 76.75 2022-07-08 12:51:38 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty CZI,CZII platforma.pdf pdf 119.17 2022-07-22 16:56:18 Public message
wybór.oferty platforma .docx docx 237.15 2022-07-22 16:56:18 Public message
informacja_o_ponownym_wyborze-cz.1.docx docx 153.27 2022-08-03 09:58:20 Public message
informacja_o_ponownym_wyborze-cz.1.pdf pdf 90.33 2022-08-03 09:58:20 Public message
ogloszenie o wyniku.pdf pdf 96.88 2022-08-11 14:19:34 Public message
ogloszenie_o_wykonaniu_umowy-cz.2.pdf pdf 60.03 2022-10-21 08:09:00 Public message
ogłoszenie-o_wykonaniu_umowy-cz.1.pdf pdf 59.66 2022-10-21 08:09:00 Public message

Announcements

2022-10-21 08:09 Wioletta Rostankowska W załączeniu ogłoszenie o wykonaniu umowy dla części 1 i części 2.

ogloszenie_o_wykonan [...].pdf

ogłoszenie-o_wykonan [...].pdf

2022-08-11 14:19 Wioletta Rostankowska W załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogloszenie o wyniku. [...].pdf

2022-08-03 09:58 Wioletta Rostankowska W załączeniu pismo - informacja o ponownym wyborze oferty na wykonanie części 1:Remont izby lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku.

informacja_o_ponowny [...].docx

informacja_o_ponowny [...].pdf

2022-07-22 16:56 Arleta Matusik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZI, CZII

Informacja o wyborze [...].pdf

wybór.oferty platfor [...].docx

2022-07-08 12:51 Wioletta Rostankowska W załączeniu pismo - informacja o złożonych ofertach.

informacja.docx

informacja.pdf

2022-07-08 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Część 1: Remont izby lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku - 48998,80 zł brutto
Część 2. Remont i dostosowanie 2 pomieszczeń i łazienki w LCKEiOP w Będźmierowicach - 81325,17 zł brutto
2022-07-04 11:35 Wioletta Rostankowska W załączeniu pismo - wyjaśnienie i zmiana SWZ wraz ze zmienionym ogłoszeniem o zamówieniu.
UWAGA. Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 8 lipca do godz. 9:00

ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

wyjasnienie-zmiana_S [...].docx

wyjaśnienie_zmiana_S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 685