Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/TP/29/2022 Robota budowlana w zakresie remontu budynku nr 6 w kompleksie wojskowym przy ul. Dwernickiego 4 w Hrubieszowie.

Deadlines:
Published : 13-06-2022 14:06:00
Placing offers : 29-06-2022 10:00:00
Offers opening : 29-06-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf pdf 154 2022-06-13 14:06:00 Proceeding
SWZ TP 29.docx docx 229.8 2022-06-13 14:06:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ STWOIR.docx docx 59.63 2022-06-13 14:06:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ przedmiar.docx docx 96.35 2022-06-13 14:06:00 Proceeding
WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ.pdf pdf 43.23 2022-06-14 14:18:06 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA ofert.docx docx 20.59 2022-06-29 11:21:06 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 354.24 2022-07-04 13:36:29 Public message

Announcements

2022-07-04 13:36 Joanna Łuszczak Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-07-04 13:32 Joanna Łuszczak The message was withdrawn by the Buyer.
2022-06-29 11:21 Joanna Łuszczak INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].docx

2022-06-29 10:00 Buyer message Kwota BRUTTO, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 2 000 000,00 zł
2022-06-14 14:18 Joanna Łuszczak WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

WYJAŚNIENIA DO TREŚC [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 483