Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 13/2022 DOSTAWA APARATU DO ANGIOGRAFII I RTG RAMIENIA C

Deadlines:
Published : 13-06-2022 10:18:00
Placing offers : 29-07-2022 10:00:00
Offers opening : 29-07-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 660.83 2022-06-13 10:18:00 Proceeding
Zal1_Formularz ofertowy.doc doc 66.5 2022-06-13 10:18:00 Proceeding
Zal2.xls xls 38.5 2022-06-13 10:18:00 Proceeding
Zal3_OPZ_sprzęt_Budynek_A_angio_ramię-C.docx docx 69.43 2022-06-13 10:18:00 Proceeding
Zal4_espd-request (1).zip zip 91.53 2022-06-13 10:18:00 Proceeding
Zal5_Oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc doc 34.5 2022-06-13 10:18:00 Proceeding
Zal6_Oświadczenie o aktualności danych.doc doc 49 2022-06-13 10:18:00 Proceeding
Zal7_Oświadczenie_agresja.docx docx 47.63 2022-06-13 10:18:00 Proceeding
Zal8_Projekt_umowy.pdf pdf 353.92 2022-06-13 10:18:00 Proceeding
2022-OJS112-314755-pl.pdf pdf 143.15 2022-06-13 10:18:00 Proceeding
Odpowiedzi.pdf pdf 715.69 2022-07-08 13:49:14 Public message
Zal8_Projekt_umowy_zmodyfikowany.pdf pdf 354.51 2022-07-08 13:49:14 Public message
Załącznik do odpowiedzi rzuty i par. techn.zip zip 4452.77 2022-07-08 13:49:14 Public message
Załącznik Nr 3_zmodyfikowany.docx docx 71.75 2022-07-08 13:49:14 Public message
Załączniki techniczne.zip zip 54053.96 2022-07-08 13:49:14 Public message
2022-OJS131-373431-pl.pdf pdf 67.73 2022-07-11 11:40:34 Public message
Zmiana_21.07.2022.pdf pdf 311.15 2022-07-21 11:58:12 Public message
Załącznik Nr 3_zmodyfikowany_21.07.2022 r.docx docx 71.75 2022-07-21 11:58:12 Public message
2022-OJS140-398914-pl.pdf pdf 70.98 2022-07-22 10:08:07 Public message
Sprostowanie_22.07.2022.pdf pdf 464.31 2022-07-22 12:26:51 Public message
222_5.pdf pdf 285.18 2022-07-29 13:27:46 Public message
Informacja o rozstrzygnięciu- 13_2022- Dostawa aparatu do Angiografii i r_Rtg ramienia C.pdf pdf 310.5 2022-08-19 10:24:38 Public message
Kwota przeznaczona.pdf pdf 298.41 2022-07-29 10:00:00 Public message

Announcements

2022-08-19 10:24 Monika Kaczmarek Informacja o rozstrzygnięciu postępowania z dn. 19.08.2022r.

Informacja o rozstrz [...].pdf

2022-07-29 13:27 Zbigniew Skorupski Informacja z art. 222 ustawy Pzp z dn. 29.07.2022 r.

222_5.pdf

2022-07-29 10:00 Buyer message Zadanie 1 RTG Ramię C - 847 441,33 zł
Zadanie 2 Angiograf - 4 015 000,00 zł
RAZEM: - 4 862 441,33 zł

Kwota przeznaczona.p [...].pdf

2022-07-22 12:26 Zbigniew Skorupski Sprostowanie z dn. 22.07.2022 r.

Sprostowanie_22.07.2 [...].pdf

2022-07-22 10:08 Zbigniew Skorupski Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dn. 22.07.2022 r.

2022-OJS140-398914-p [...].pdf

2022-07-21 11:58 Zbigniew Skorupski Zmiana treści SWZ z dn. 21.07.2022r.

Zmiana_21.07.2022.pd [...].pdf

Załącznik Nr 3_zmody [...].docx

2022-07-11 11:40 Zbigniew Skorupski Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dn. 11.07.2022 r.

2022-OJS131-373431-p [...].pdf

2022-07-08 13:49 Zbigniew Skorupski Odpowiedzi z dn. 08.07.2022 r. wraz z pozostałymi dokumentami.
Niniejsze dokumenty zmieniają wcześniej zamieszczone i są obowiązujące.

Odpowiedzi.pdf

Zal8_Projekt_umowy_z [...].pdf

Załącznik do odpowie [...].zip

Załącznik Nr 3_zmody [...].docx

Załączniki techniczn [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1810