Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/ZO/17/2022 Przegląd i naprawa instalacji i urządzeń technologicznych, przygotowanie do badań dozorowych oraz uwierzytelnienie narzędzi pomiarowych stacji paliw 32 WOG w Zamościu, Lublinie, Chełmie i Hrubieszowie.

Deadlines:
Published : 10-06-2022 10:00:00
Placing offers : 20-06-2022 10:00:00
Offers opening : 20-06-2022 10:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym
z regulaminem wewnętrznym organizacji.

 

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 22 - 400 Zamość, ul. Wojska Polskiego 2F, działając
w oparciu o zapisy regulaminu dotyczącego udzielenia zamówień o wartości nie przekraczającej 130 000, 00 zł netto,  zaprasza do złożenia oferty na:
przegląd i naprawę instalacji i urządzeń technologicznych, przygotowanie do badań dozorowych oraz uwierzytelnienie narzędzi pomiarowych stacji paliw 32 WOG w Zamościu, Lublinie, Chełmie i Hrubieszowie.

 

Nr sprawy: ZP/ZO/17/2022.

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami stanowi załącznik do postępowania.

 

Zamawiający będzie rozpatrywał tylko i wyłącznie pełną ofertę, sporządzoną zgodnie ze wzorem oferty - stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (ZO).

 

Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji najkorzystniejszej oferty w zakresie ceny, terminu realizacji, terminu płatności, gwarancji, wysokości kar umownych.

 

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel: 261-181-387.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

 

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 261-181-387  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe ZO 17.docx docx 108.44 2022-06-10 10:00:00 Proceeding
Wzór oferty - zał. nr 3 do ZO.docx docx 30.21 2022-06-10 10:00:00 Subject of the order
informacja z otwarcia ZO 17.docx docx 20.68 2022-06-20 11:01:11 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 259.93 2022-06-22 07:29:42 Public message

Announcements

2022-06-22 07:29 Joanna Łuszczak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-06-20 11:01 Joanna Łuszczak Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].docx

2022-06-20 10:00 Buyer message Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 150 000,00 zł BRUTTO

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przegląd i naprawa instalcji i urządzeń technologicznych, przygotowanie do badań dozorowych oraz uwierzytelnienie narzędzi pomiarowych stacji paliw 32 WOG w Zamościu Wzór oferty stanowiący załącznik nr 3 do ZO w formie oddzielnego pliku

Wzór oferty - zał. n [...].docx

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do dnia 30.11.2022r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 215