Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/44/22 ZP/220/44/22 Dostawa jednorazowych wyrobów anestezjologicznych

Deadlines:
Published : 03-06-2022 10:53:00
Placing offers : 19-07-2022 09:30:00
Offers opening : 19-07-2022 09:35:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP_220_44_22_Dokumentacja przetargowa.zip zip 747.27 2022-06-03 10:53:00 Proceeding
ZP_220_44_22_ogłoszenie o zmianie nr 1.pdf pdf 67.43 2022-06-29 21:32:27 Public message
ZP_220_44_22_wyjaśnienia nr 1.docx docx 391.38 2022-07-05 21:22:09 Public message
ZP_220_44_22_wyjaśnienia nr 2.docx docx 149.58 2022-07-06 20:24:00 Public message
ZP_220_44_22_ogłoszenie o zmianie nr 2.pdf pdf 72.14 2022-07-07 09:16:32 Public message
ZP_220_44_22_ZESTAWIENIE OFERT.docx docx 138.06 2022-07-19 12:27:28 Public message
ZP_220_44_22_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania_7.docx docx 141.4 2022-07-28 09:52:17 Public message
ZP_220_44_22_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania_2_4.docx docx 143.48 2022-08-24 14:14:31 Public message
ZP_220_44_22_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania 1,3,5,6.docx docx 1092.1 2022-09-20 14:14:21 Public message
ZP_220_44_22_Unieważnienie czynności_na zad_6_.docx docx 141.5 2022-09-23 10:22:22 Public message
ZP_220_44_22_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania_6.docx docx 144.11 2022-10-11 12:44:28 Public message
2778_Informacja o wniesieniu odwołania.docx docx 138.93 2022-10-25 09:20:32 Public message
2022-10-21 Odwołanie SKAMEX PSK2 SZCZECIN.zip zip 1178.74 2022-10-25 09:20:32 Public message
KIO_2778_Odpowiedź _UZNANIE.pdf pdf 342.18 2022-10-26 14:09:06 Public message
ZP_220_44_22_Unieważnienie czynności_na zad_6_KIO.docx docx 141.62 2022-11-28 09:51:17 Public message
ZP_220_44_22_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania_6_KIO.docx docx 143.87 2022-11-28 09:51:17 Public message
ZP_220_44_22_Informacja art_222 ust 4.docx docx 134.85 2022-07-19 09:30:00 Public message

Announcements

2022-11-28 09:51 Przemysław Frączek

ZP_220_44_22_Unieważ [...].docx

ZP_220_44_22_Zawiado [...].docx

2022-10-26 14:09 Przemysław Frączek

KIO_2778_Odpowiedź _ [...].pdf

2022-10-25 09:20 Przemysław Frączek

2778_Informacja o wn [...].docx

2022-10-21 Odwołanie [...].zip

2022-10-11 12:44 Przemysław Frączek

ZP_220_44_22_Zawiado [...].docx

2022-09-23 10:22 Przemysław Frączek

ZP_220_44_22_Unieważ [...].docx

2022-09-20 14:14 Przemysław Frączek

ZP_220_44_22_Zawiado [...].docx

2022-08-24 14:14 Przemysław Frączek

ZP_220_44_22_Zawiado [...].docx

2022-07-28 09:52 Przemysław Frączek

ZP_220_44_22_Zawiado [...].docx

2022-07-19 12:27 Przemysław Frączek

ZP_220_44_22_ZESTAWI [...].docx

2022-07-19 09:30 Buyer message Zamawiający, zgodnie z art 222 ust 4 podaje wymagane informacje

ZP_220_44_22_Informa [...].docx

2022-07-07 09:16 Przemysław Frączek

ZP_220_44_22_ogłosze [...].pdf

2022-07-06 20:24 Przemysław Frączek

ZP_220_44_22_wyjaśni [...].docx

2022-07-05 21:22 Przemysław Frączek

ZP_220_44_22_wyjaśni [...].docx

2022-06-29 21:32 Przemysław Frączek

ZP_220_44_22_ogłosze [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1671