Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TPm-34/22 (TPm-34/22) Dostawa wraz z wdrożeniem centrali telefonicznej oraz rozbudowa oprogramowania i sprzętu posiadanego przez Uniwersytet Medyczny z podziałem na 2 części

Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 27-05-2022 14:34:00
Placing offers : 13-06-2022 10:00:00
Offers opening : 13-06-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załączniki_2.1,2.2, 2a,2b,4,5,6_edytowalne.docx docx 35.43 2022-05-27 14:34:00 Proceeding
TPm_34_22_SWZ_centrale_popr_podpisane.pdf pdf 1542.56 2022-05-27 14:34:00 Proceeding
TPm_34_22_ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf pdf 153.6 2022-05-27 14:34:00 Proceeding
3.1.;3.2.OPZ.zip zip 1361.37 2022-05-27 14:34:00 Proceeding
ogłoszenie_o_zmianie_tpm_34_22.pdf pdf 36.74 2022-06-03 11:39:00 Public message
TPm_34_22_zmiana SWZ.BES.pdf pdf 284.83 2022-06-03 11:39:00 Public message
TPm_34_22_odpowiedź na pytania.BES.pdf pdf 571.54 2022-06-06 14:35:08 Public message
Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – część 1.pdf pdf 853.85 2022-06-06 14:35:08 Public message
Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – część 2.pdf pdf 727.5 2022-06-06 14:35:08 Public message
TPm_34_22_odpowiedź na pytania cz. 2.BES.pdf pdf 347.31 2022-06-08 13:59:31 Public message
zmieniony załącznik 2.1. do SWZ.docx docx 19.11 2022-06-08 13:59:31 Public message
ogłoszenie o zmianie 2 tpm_34_22.pdf pdf 36.74 2022-06-08 13:59:31 Public message
TPm_34_22_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 127.23 2022-06-13 14:15:20 Public message

Announcements

2022-06-13 14:15 Dział Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert znajduje się w załączonym pliku.

TPm_34_22_informacja [...].pdf

2022-06-13 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia to 180.000,00 zł brutto, w tym:
Część I: 130.000,00 zł brutto
Część II: 50.000,00 zł brutto
2022-06-08 13:59 Dział Zamówień Publicznych Odpowiedź na pytanie cz. 2, ogłoszenie o zmianie oraz zmieniony załącznik 2.1 do SWZ znajdują się w załączonych plikach.

TPm_34_22_odpowiedź [...].pdf

zmieniony załącznik [...].docx

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-06-06 14:35 Dział Zamówień Publicznych Odpowiedzi na pytania wraz z załącznikami znajdują się w załączonych plikach.

TPm_34_22_odpowiedź [...].pdf

Opis Przedmiotu Zamó [...].pdf

Opis Przedmiotu Zamó [...].pdf

2022-06-03 11:39 Dział Zamówień Publicznych TPm-34/22 Zmiana SWZ wraz ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia znajdują się w załączonych plikach.

ogłoszenie_o_zmianie [...].pdf

TPm_34_22_zmiana SWZ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 646