Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Transport odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych/2022

Barbara Dąbrówka
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 27-05-2022 11:20:00
Placing offers : 29-06-2022 12:00:00
Offers opening : 29-06-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 149.48 2022-05-27 11:20:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 393.46 2022-05-27 11:20:00 Proceeding
Załacznik nr 2 do SWZ-projekt umowy.pdf pdf 255.55 2022-05-27 11:20:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ -formularz ofertowy.xlsx xlsx 13.74 2022-05-27 11:20:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 14.06 2022-05-27 11:20:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.7 2022-05-27 11:20:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.6 2022-05-27 11:20:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37.5 2022-05-27 11:20:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 26.28 2022-05-27 11:20:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.22 2022-05-27 11:20:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie dot. konsorcjum.docx docx 25.6 2022-05-27 11:20:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ -Oświadczenie art. 7 ust. 1.docx docx 17.82 2022-05-27 11:20:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ oraz nr 1 do umowy.pdf pdf 794.03 2022-05-27 11:20:00 Proceeding
Załacznik nr 11 do SWZ - wykaz usług.docx docx 20.69 2022-05-27 11:20:00 Proceeding
JEDZ espd-request.xml xml 130.51 2022-05-30 11:24:51 Proceeding
Załacznik nr 2 do SWZ-projekt umowy_Modyfikacja.pdf pdf 257.36 2022-06-15 11:09:49 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ -Modyfikacja Rejon Łask.pdf pdf 96.92 2022-06-15 11:09:56 Proceeding
Załacznik nr 2 do SWZ-projekt umowy_Modyfikacja.pdf pdf 257.36 2022-06-15 11:11:53 Public message
Załącznik nr 10 do SWZ -Modyfikacja Rejon Łask.pdf pdf 96.92 2022-06-15 11:12:44 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 59.44 2022-07-05 13:57:14 Public message
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA- PLATFORMA.pdf pdf 62.45 2022-07-20 14:42:27 Public message

Announcements

2022-07-20 14:42 Małgorzata Podsiadła Informacja o wyniku postępowania

INFORMACJA O WYNIKU [...].pdf

2022-07-05 13:57 Barbara Dąbrówka Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-29 12:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 42 046 000,00 zł netto/ 45 409 680,00 zł brutto, z podziałem na części:
Część I 6 927 000,00 zł netto/ 7 481 160,00 zł brutto
Część II 10 257 000,00 zł netto/11 077 560,00 zł brutto
Część III 8 840 000,00 zł netto/ 9 547 200,00 zł brutto
Część IV 6 305 000,00 zł netto/ 6 809 400,00 zł brutto
Część V 6 760 000,00 zł netto/ 7 300 800,00 zł brutto
Część VI 2 957 000,00 zł netto/ 3 193 560 zł brutto

2022-06-15 11:12 Barbara Dąbrówka Modyfikacja załącznika nr 10 - Rejon Łask.

Załącznik nr 10 do S [...].pdf

2022-06-15 11:11 Barbara Dąbrówka Modyfikacja załącznika nr 2 do SWZ.

Załacznik nr 2 do SW [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1168