Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SPZ.272.7.2022 REALIZACJA BUDŻETÓW OBYWATELSKICH 2022 – ETAP II

Deadlines:
Published : 27-05-2022 13:42:00
Placing offers : 13-06-2022 09:00:00
Offers opening : 13-06-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załacznik Nr 5-wykaz robót.docx docx 17.3 2022-05-27 13:42:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc doc 70.5 2022-05-27 13:42:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ.doc doc 56 2022-05-27 13:42:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - zobowiązanie.doc doc 32 2022-05-27 13:42:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - oświadczenie - grupy kapitałowe.doc doc 29 2022-05-27 13:42:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 Projekt umowy.pdf pdf 244.89 2022-05-27 13:42:00 Proceeding
Załącznik Nr 7-wykaz osób.docx docx 17.19 2022-05-27 13:42:00 Proceeding
Konopnickiej- przedmiar - BS.pdf pdf 92.35 2022-05-27 13:42:00 Proceeding
Konopnickiej_Model PZT - BS.pdf pdf 57.77 2022-05-27 13:42:00 Proceeding
przedmiar robót Kasprowicza.xls xls 34 2022-05-27 13:42:00 Proceeding
przedmiar robót KONOPNICKIEJ - BD.xls xls 30.5 2022-05-27 13:42:00 Proceeding
przedmiar robót ul.Poprzeczna.xls xls 119.5 2022-05-27 13:42:00 Proceeding
dokumentacja Kasprowicza.pdf pdf 1268.38 2022-05-27 13:42:00 Proceeding
dokumentacja Konopnickiej.pdf pdf 1954.65 2022-05-27 13:42:00 Proceeding
dokumentacja Poprzeczna.pdf pdf 1131.05 2022-05-27 13:42:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 103 2022-05-27 13:42:00 Proceeding
SWZ-sig.pdf pdf 435.53 2022-05-27 13:42:00 Proceeding
Informacja o kwocie.pdf pdf 134.8 2022-06-13 07:53:00 Public message
informacja_z_otwarcia_ofert_13.06.2022.pdf pdf 115.45 2022-06-13 09:28:27 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 460.02 2022-06-15 09:44:00 Public message

Announcements

2022-06-15 09:44 Ireneusz Węs Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-06-13 09:28 Ireneusz Węs Informacja z otwarcia ofert.

informacja_z_otwarci [...].pdf

2022-06-13 07:53 Ireneusz Węs Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

Informacja o kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 675